Over de VNV

De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) is de enige landelijke brancheorganisatie voor visspecialisten.

Sinds 1982 behartigt de VNV de belangen van de visspecialisten door de visdetailhandel te vertegenwoordigen bij de instellingen en instanties die in belangrijke mate het beleid bepalen in de vissector. Ook heeft de VNV regelmatig overleg met ministeries en organisaties over wet- en regelgeving, zoals met de Keuringsdienst van Waren. Hierdoor is de VNV de spreekbuis van de visspecialist geworden.

Met het wegvallen van het Productschap Vis, het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel en het afslanken van het Nederlands Visbureau in 2013, heeft de VNV veel van de beleidsbepalende taken op zich genomen. Zo onderhandelt de VNV met diverse partijen over de cao, bepaalt zij de hygiënecode en verzorgt zij promotiemogelijkheden voor haar leden.

Aan de promotie van de vis geeft de VNV vorm door directe invloed uit te oefenen op het beleid van het Nederlands Visbureau. Daarnaast biedt de VNV sinds 2013 een promotiepakket aan voor haar leden. Ook worden acties ontwikkeld die tegen een geringe vergoeding door leden kunnen worden ingezet. Tot slot geeft de VNV voorlichting aan de leden over marktontwikkelingen, zowel in eigen publicaties, zoals VNV Actueel, als in het vakblad Vismagazine.

Door het aangaan van mantelcontracten geeft de VNV de leden de mogelijkheid hun contributie makkelijk terug te verdienen. Zo ontvangt een lid een flinke korting op het lidmaatschap voor het vakblad Vismagazine. Ook kunnen opleidingen, energie en verzekeringen via de VNV goedkoop worden ingekocht.

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten bestaat uit de volgende personen:

Adriaan van Moort, Voorzitter, voorzitter@visspecialisten.nl

Vincent Jansen, Peningmeester, penningmeester@visspecialisten.nl

Ruud van Diermen, Voorzitter SVV en secretaris VNV, secretaris@visspecialisten.nl 

Nico Schokker, Voorzitter St. Antonius, info@visspecialisten.nl

Subverenigingen

Er zijn twee subverenigingen: Spakenburgse Vishandels Vereniging en Vishandelsvereniging St. Antonius.

Ereleden

De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten kent op dit moment vier ere-leden. Zij hebben zich verdienstelijk gemaakt voor de vereniging en branche.

Jaap Koning
Jaap is ruim 30 jaar bestuurslid van VNV geweest en is een belangrijke verbinder binnen de Volendamse vishandel. Jaap fungeert nog als jurylid bij vakwedstrijden, waaronder de Nationale Keuring Haringsnijden.

Hille de Graaf
Ook Hille is ruim 30 jaar bestuurslid en penningmeester van de VNV geweest. Nog steeds is hij een drijvende kracht binnen de Spakenburgse Vishandelsvereniging. Hille is tevens nauw betrokken bij de organisatie van de Visbeurs.

Wim Jonk
W
im is 17 jaar bestuurslid van VNV geweest, waarvan de laatste jaren als secretaris. Wim is nog geregeld aanwezig bij evenementen in de sector.

Frans Rijsemus
Frans is ruim 13 jaar bestuurslid van VNV geweest n hield zich voornamelijk bezig met de thema’s hygiëne en voedselveiligheid. Frans is nog betrokken als adviseur bij de herziening van de hygiënecode. 

Lobby

De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) en Koninklijke INretail hebben per 1 april de lobby van de retail versterkt door samen op te trekken in de algemene belangenbehartiging. De visspecialisten richten zich op specifieke vak thema’s en leggen de lobby voor algemene ondernemersthema’s bij INretail neer. Beide organisaties vinden elkaar in de strategie om via slimme samenwerkingen zoveel mogelijk slagkracht te organiseren.Bezoekadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Postadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Volg ons