40 jaar Vereniging van Nederlandse Visspecialisten

In balans

Vincent Jansen
Bestuurslid

Opnieuw iets schrijven voor ons 40-jarig jubileum. Ik vind het best lastig. Ik ben ook maar gewoon visspecialist en geen tekstschrijver. Maar op deze middag in juli, ga ik er toch even voor zitten.

Wij hebben net de start van het haringseizoen achter de rug en wat was het een mooie start zeg! Het begon voor ons als bestuur al met het maken van plannen. Stel nou, dat wij het eerste vaatje Hollandse Nieuwe 2022 kunnen bemachtigen, wat dan? Nou, dat hebben wij geweten! Wat een feest toen de veilingmeester de hamer op zijn tafel sloeg en riep, eenmaal, andermaal, verkocht aan de VNV! De ontlading bij sommige bestuursleden was groot. Wat veel mensen zich niet beseffen, is dat er een enorme planning en een vracht werk aan vooraf gaat. Als je dat vaatje pakt, moet je natuurlijk ook de juiste promotie klaar hebben staan. Ik denk dat wij met elkaar kunnen terugkijken op een goede start. De media-aandacht was groot en de kwaliteit van de haring is goed. En natuurlijk niet onbelangrijk, wat een mega mooi bedrag voor ons goede doel Stichting Ambulance Wens. Wat waren zij enorm blij met deze gift; een kroon op ons jubileumjaar!

Voor velen van ons staat de vakantieperiode voor de deur. Een moment van rust en even de gedachten verzetten, de batterij opladen. Maar zoals een echte ondernemer is, ook gelijk weer ideeën opdoen voor de toekomst. Wellicht hebben ze op het vakantieadres wel mooie producten, die inspiratie geven om zelf mee aan de slag te gaan. Vakantie betekent tegelijk ook een strakke planning maken. Als de winkel of marktwagen openblijft, dan moet een heleboel geregeld worden. Hoe zit dat eigenlijk met personeel en vakantie?

Ook dat is allemaal geregeld in onze cao. Kijk maar eens in artikel 13 tot en met 16 in onze cao. Iedere medewerker met een full-time dienstverband heeft recht op 23 vakantiedagen.

Je kan als werkgever ook besluiten om de winkel of marktwagen te sluiten met de zomerperiode. Je mag dan de vakantie van medewerkers, samen laten vallen met deze sluitingsperiode. Dit dien je wel minimaal 3 maanden van tevoren aan te kondigen en mag niet langer zijn dan twee weken.

Dit kan een goede oplossing zijn als er niet voldoende invalkrachten beschikbaar zijn om plaatsen van vakantie vierend personeel (of de werkgever..) op te vangen. Zo zie je maar, dat een cao niet altijd alleen maar goede afspraken voor de werknemers zijn, maar voor beide partijen! Bedenk daarbij wel, dat in een goede relatie, het altijd een beetje geven en nemen is. Zo hou je de boel in balans.

Een fijne zomervakantie gewenst!

Haringseizoen 2022

Adriaan van Moort
Voorzitter

Kalvåg ... een authentiek vissersdorp in Noorwegen. Een paar weken per jaar hebben de Nederlanders het in de fabriek ‘Pelagia’ voor het zeggen en draait de haringindustrie op volle toeren. De samenwerking tussen de VNV en het Nederlands Visbureau resulteerde in een persreis naar Kalvåg om een positieve invloed op de haringverkoop te stimuleren. Zowel de vaderlandse als de Belgische pers waren meegereisd om op locatie het verwerkingsproces van de Hollandse Nieuwe van dichtbij mee te maken. Een mooie gelegenheid, om namens de VNV, haring en het ambacht van de visspecialisten te promoten. Veel media en influencers hebben de afgelopen week aandacht geschonken aan de Hollandse Nieuwe.

Inmiddels hebben veel visspecialisten de nieuwe haring al kunnen keuren en proeven bij leveranciers. Na een zonnig voorjaar met voldoende voedsel in het water starten we dit haringseizoen met een vetpercentage van 22%. Dat is uitzonderlijk hoog voor een startharing aangezien dit percentage deze weken nog verder zal oplopen.    

Dinsdag 14 juni vindt de traditionele veiling van het eerste vaatje haring plaats, georganiseerd door het Nederlands Visbureau. Nicolette van Dam zal de presentatie van dit evenement op zich nemen en de opbrengst van de veiling wordt geschonken aan de Stichting Ambulance Wens. VNV bestaat 40 jaar en zal in de vorm van biedingen een positieve financiële bijdrage leveren om dit goede doel te ondersteunen.

Woensdag 15 juni starten we gezamenlijk het haringseizoen. Samen starten is noodzakelijk om deze unieke periode voort te kunnen laten bestaan en haringliefhebbers verwachtingsvol toe te kunnen laten leven naar deze speciale tijd en dit bijzondere product. Start je vroeger dan maak je je collega’s ongeloofwaardig en kies je voor eigen gewin. De oude wapenspreuk van Nederland “eendracht maakt macht” is ook nu nog van toepassing. Samenwerking maakt de branche sterker en geeft meer mogelijkheden voor de toekomst. Zo trekken in Spakenburg honderden visspecialisten gezamenlijk op. Zij organiseren 15 juni de haringintocht, een feestdag voor publiek. Samen vormen ze die dag in het centrum van het dorp de grootste vlootshow van marktwagens in Europa.

Dit jaar starten we met een fantastisch product: een volvette haring waar de klanten voor terug zullen blijven komen. Houd je kwaliteit hoog, zorg goed voor je medewerkers en investeer in een samenwerkingsrelatie met je haringleverancier. Als visspecialist kan jij het verschil maken.

Ik wens alle visspecialisten een mooie start en een goed haringseizoen toe.

Een dagje naar de visafslag begin jaren '60

Frans Rijsemus
Erelid

Toen ik een jaar of zeven was ging ik in de schoolvakanties regelmatig met mijn vader mee naar de visafslag in IJmuiden. Op maandagmorgen vertrokken wij dan om een uur of vijf uit Ede richting IJmuiden.

Eerst de A12 richting Utrecht, die ’s morgens vroeg bijna uitgestorven was, daarna via de A2 naar Amsterdam en vervolgens langs het Noordzeekanaal naar IJmuiden. Wij parkeerden onze vrachtwagen,  een Bedford, bij onze toenmalige groothandel Unievis. Na een kop koffie gingen we de afslag in. Toen bestond die uit drie grote hallen die in elkaar overgingen en bij elkaar wel 1,5 km lang waren. In deze hallen lag de gevangen vis in grote houten kisten van 40 kg opgesteld en daartussen lagen ook de uitleggers, grote kabeljauwen van ongeveer 1,5 meter lang.

De verkoop begon om 7 uur en werd gedaan door twee personeelsleden van de afslag die tegenover elkaar stonden. Tussen hen in stond de partij te verkopen vis en om hen heen tientallen geïnteresseerde kopers.

De vis werd ingezet voor een bepaalde kiloprijs en afgeslagen met halve guldens naar beneden totdat een koper, door een knikje of door de hand op te steken, aan gaf dat hij interesse had voor de genoemde prijs. Vervolgens werd door middel van een briefje met de naam van zijn groothandel erop kenbaar gemaakt welke partij hij gekocht had. De verkoop duurde meestal tot ongeveer 10 uur. Wanneer er veel aanvoer was, kon tegen het eind van de afslag nog wel eens een partij vis voordeling ingekocht worden.

Nadat de gekochte vis uit de afslag was gehaald en er flink veel ijs overheen gegooid was, werd onze vrachtwagen geladen (vaak overladen). Zo vingen wij de thuisreis aan waarbij in de zomer regelmatig een lekspoor van smeltend ijs achtergelaten werd in Amsterdam.

Wat je met elkaar kunt doen, hoef jezelf niet (opnieuw) te doen.

Vincent Jansen
Bestuurslid
 

Dit jaar vieren wij het 40-jarig jubileum van onze vereniging. Een moment waarop wij samen terugkijken naar hoe het was en wat wij in al die jaren met elkaar bereikt hebben. Tegelijk kijken wij natuurlijk ook vooruit. Wat staat ons komende tijd te wachten, welke uitdagingen liggen er voor ons?

Hierbij denk ik aan nieuwe regelgeving, veranderende arbeidsomstandigheden. Maar natuurlijk ook aan de huidige situatie met hoge energietarieven en enorme prijsstijgingen van ons mooie product. Iets waar wij soms niet altijd gelijk een antwoord op hebben, maar waar wij natuurlijk altijd zo goed en zo snel als wij kunnen, op anticiperen. Daar kun je op rekenen!

40 jaar VNV, een moment om ook bij mijzelf eens te raden te gaan. Hoelang ben ik eigenlijk al lid? Hoelang zit ik inmiddels alweer in het bestuur? Wat heb ik eigenlijk kunnen doen? Zo maar wat vragen..

Lid ben ik al vanaf het moment dat ik zelfstandig ondernemer ben geworden in 1998, 24 jaar geleden dus alweer! Toen ik als zelfstandig ambulant handelaar begon heb ik mij direct aangesloten bij de branchevereniging. Destijds zag ik al het belang van samenwerken en ik heb er nooit een moment spijt van gehad. Er zijn momenten geweest dat je dacht (en misschien soms nog wel eens denkt) dat je het allemaal zelf kunt doen. Maar al snel kom je er dan achter, dat dat niet slim is. Wat je met elkaar kunt doen, hoef jezelf niet opnieuw te doen.

Denk hierbij alleen maar eens aan de verplichte digitale RI&E. Je bent verplicht om dit te hebben. Dit moet opgemaakt worden in samenwerking met een erkend bureau, dit kan je niet zelf. De kosten hiervoor kunnen zomaar oplopen tot €1500. Als branchevereniging hebben wij dit collectief geregeld in een digitaal in te vullen exemplaar, welke aan alle eisen van de wet voldoet. Gratis voor ieder lid beschikbaar. Ik bedoel maar….

Bestuurslid ben ik sinds 2014, dus ook alweer 8 jaar. Toen ik in het bestuur ben gekomen, zaten de oudgedienden er allemaal nog bij: Jaap Koning, Frans Rijsemus, Wim Jonk, Hille de Graaf, Peter van de Laar en Ruud van Diermen. Stuk voor stuk, mannen waar ik veel van heb mogen leren, toen ik als 34- jarig “broekie” lid werd van het bestuur van de VNV.

De eerste periode heb ik gebruikt om te wennen aan de hele bestuursorganisatie en alles wat daarbij komt kijken. In deze periode heb ik veel gehoord, gezien en geluisterd. Na verloop van tijd ben ik met Ruud mee gaan draaien tijdens de cao- onderhandelingen met de vakbond CNV vakmensen.

De opdracht van Ruud was simpel: Gewoon meegaan, zitten, mond houden en luisteren! Haha…Zo ging mijn eerste onderhandelingsronde tijdens de cao-besprekingen van 2015.

De periode erna, 2017 mocht ik al meedraaien. Ruud als vaste woordvoerder en ik als backup. Samen maakten wij de tegenvoorstellen, voerden wij de gesprekken, handelden wij de overeengekomen punten af en stelden wij uiteindelijk de CAO 2017-2019 samen.

Tijdens de onderhandelingen in 2020 mocht ik de rol van woordvoerder op mij nemen, waarbij Ruud mij ondersteunde als backup. Zo ben ik goed voorbereid om in de toekomst, de cao-onderhandelingen volledig zelfstandig te kunnen voeren, uiteraard met de ondersteuning van het bestuur.

Het belangrijkste project tijdens deze cao-periode was het opstellen van de nieuwe functiestructuur samen met de nieuwe loontabellen. Een project waar enorm veel tijd en energie in is gestopt. Maar het resultaat mag er dan ook echt zijn! Met elkaar hebben wij nu een professionele functiestructuur met marktconforme salaristabellen die echt kunnen concurreren met aanpalende sectoren zoals de slagers en de bakkers. Iets wat wij in deze tijd, waarin het moeilijk is om de juiste mensen te vinden, echt hard nodig hebben.

Gelukkig is de CAO breder dan alleen een functieomschrijving of een loontabel, maar daarover de volgende keer meer…

Ga je ook in zee met de VNV? Dan ga je nooit het schip in!

Roel Hopman
Penningmeester
 

En dan is er een jubileum. Veertig jaar VNV. Een hele andere club dan in het begin, maar wel met dezelfde ambitie, dezelfde doelen en als ik naar het bestuur kijk, met hetzelfde enthousiasme (al moet ik dat  natuurlijk aannemen van de mensen van het eerste uur☺).

Opgericht om de belangen van de visspecialisten te behartigen in een tijd dat er weinig georganiseerd was maar waarin toch een aantal pioniers in de vishandel het aandurfde om de koppen bij elkaar te steken. Om samen beter te worden, om samen uitdagingen aan te gaan.

Die doelstelling staat nog steeds, waarbij opgemerkt moet worden dat de moderne visspecialist er steeds meer taken bij heeft gekregen. Denk alleen al aan de wetgeving op het gebied van hygiëne, beprijzing, etikettering en personeel. Vroeger was alles dan toch een stuk eenvoudiger.

Echter, juist ook door afstemming met en inspraak bij de verantwoordelijke instanties zijn er steeds zo goed mogelijke oplossingen voor de leden uit gekomen, in plaats van het eenzijdig opleggen van verplichtingen. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een cao en het uitwerken van een actuele en verplichte hygiënecode.

Sinds geruime tijd mag ik onderdeel uitmaken van het bestuur van deze mooie vereniging. Enerzijds als penningmeester,  anderzijds als adviseur op verschillende terreinen. Soms is een luisterend oor al genoeg, soms is het nodig om mee te kijken met het assortiment,  de marge of de marketing. Het geeft voldoening om ondernemers weer een duwtje te geven in de goede richting of om ze weer nieuwe energie te geven. En dat blijft nodig, want de uitdagingen blijven.

Samenwerking,  daar gaat het om in deze tijd. We kunnen en moeten het samen doen. Ik denk zelfs meer dan ooit.

Daarom: Ga je ook in zee met de VNV? Dan ga je nooit het schip in!

 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Adriaan van Moort
Voorzitter


Al vier decennia zet VNV zich in voor de belangen van de visdetailhandel. Dit jaar vieren we feest met ons 40-jarig jubileum. Sinds 2015 ben ik, eerst als bestuurslid, daarna als secretaris en inmiddels als voorzitter, nauw betrokken bij deze ondernemende branchevereniging voor de visspecialisten. Samen bundelen we onze kennis en krachten voor professionalisering van de branche. Mijn persoonlijke missie is onderling draagvlak creëren door verbinding te zoeken en samen de sector te versterken. 


Onderwijs is daarvan een essentieel onderdeel. Kennis moet gedeeld worden om zich te kunnen vermenigvuldigen. Het delen van kennis is voor ondernemers interessant. Zij kunnen zich daarmee professionaliseren en als visspecialist naar een hoger niveau tillen. Samenwerking met SVO-vakopleiding Food richt zich op medewerkers in de visbranche
die professionele vaardigheden willen opbouwen en onderhouden. Persoonlijke ontwikkeling heeft een positieve invloed op het behalen van de doelstellingen van het bedrijf. In de nieuwe cao-visdetailhandel zijn modulaire trainingen opgenomen. Kies je voor de training ‘vis roken’ dan is roken tijdens de les verplicht.


Onze samenwerking met MSC richt zich op een duurzame toekomst van de oceanen en het ambacht van toekomstgerichte visspecialisten. Voortdurend worden daarin de belangen van de visspecialisten en hun toekomst afgezet tegen de maatschappelijke ontwikkelingen en “voetafdruk van vis”. 

Om consumenten te verleiden tot het eten van vis heeft VNV de krachten gebundeld met het Nederlands Visbureau. Zij verzorgen de pr en marketing en voorzien de visspecialisten van promotiemateriaal. Een voorbeeld van onze samenwerking is o.a. een Europees subsidieproject ter bevordering van de consumptie van gezonde vette vis. Doel is om de frequentie van visconsumptie te verhogen, het verrassen met het gemak van
vis en aan te sluiten bij de huidige eetgewoontes van consumenten.


De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en de uitdagingen voor de visserij en visdetailhandel lijken groter dan ooit. Aansluiten bij MKB Nederland was dan ook een logische stap om collectief op te trekken met actuele vraagstukken. Op basis van wat we de afgelopen veertig jaar bereikt hebben, kijk ik echter vol vertrouwen naar de toekomst.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Van visboer naar visspecialist

Dit interview is verschenen in vakmedia op 25 januari 2022.

40-jarige VNV bracht eerherstel

Op 25 januari is het precies 40 jaar geleden dat de Nederlands viskleinhandel zich verenigde in de VNV. Van Volendam tot Urk; alle neuzen gingen dezelfde kant op. Het leverde een volwaardige cao, erkenning van het vakmanschap en een sterk fundament ter promotie op. “De visboer is een visspecialist geworden, daar ben ik trots op.”

Jaap Koning en Hille de Graaf stonden destijds aan de wieg van de vereniging. Sterker nog, de twee collega’s, uit respectievelijk Volendam en Bunschoten-Spakenburg, timmerden die wieg eigenhandig in elkaar. Koning: “De visboer ging bijna kopje-onder in die tijd. Onze vaders hadden het als straatventers al zwaar, maar aan het begin van de jaren 80 kregen ze ineens te maken met een verrassende tegenwind. Er kwam kritiek op de verkoop van verse vis. Consumenten zouden voor hun eigen gezondheid eigenlijk alleen nog maar diepvriesvis moeten kopen. Bij het productschap waren ze in alle staten, kreeg ik met een telefoontje te horen. Ze hadden een tegenbeweging nodig, een vereniging van handelaren. Nou, die hadden wij in Volendam: St. Antonius. Daarmee konden we een vuist maken tegen dat negatieve advies. Gerechtelijke stappen zetten zelfs. De Graaf vervolgt: “In Spakenburg hadden we toen nog geen collectief, waardoor we noodgedwongen ineens kwamen te spreken over een landelijke vereniging. Die saamhorigheid was op dat moment vrij bijzonder, in een sector waarin iedereen tot die tijd vooral zijn eigen gang ging. Je kon dan misschien naast elkaar op een markt staan, samenwerken was er nog niet bij. Integendeel, de visboeren zaten elkaar eerder met messen achterna, haha.”

Om het negatieve tij te keren en het consumentenvertrouwen te behouden, werd de markt verkend. De lokale ad-hoc verenigingen werden aan tafel genodigd en collectief werden plannen gesmeed om de sector collectief naar een hoger niveau te tillen. Koning: “Dat zijn zeker in het begin lange vergaderingen geweest. Met harde woorden en vuisten op tafel, maar uiteindelijk wisten we binnen de VNV de meeste handelaren te overtuigen. Kijk, er was feitelijk niets geregeld voor de detaillist. Vooruit, een klein vangnet, omdat er geen cao bestond, maar dat stelde weinig voor. Het was dan ook vooral organiseren, reorganiseren en heel veel praten. Wij zaten geregeld in Den Haag, maar ik heb ook heel wat ambtenaren van het ministerie over de vloer gehad. Ze wilden meelopen om een idee te krijgen. Nou, daar had ik ze vrij snel overtuigd van ons vakmanschap.”

De Graaf: “Het gevolg was dat we als landelijke club konden samenwerken met het Visbureau en een zetel kregen in het toenmalige productschap. Zo konden onze leden letterlijk meepraten over de sector en werden bijvoorbeeld haringcampagnes landelijk gecoördineerd. Dat scheelt een detaillist veel geld en gedoe.

Ook het koelprotocol heeft veel tijd en energie gekost. Daar zat niet iedereen op te wachten, maar wanneer je gaat voor vakmanschap en kwaliteit, moet je zaken als veiligheid en hygiëne meenemen.

Datzelfde geldt voor haring ter plaatse schoonmaken en vis ter plaatse bakken. Daarmee maken we het verschil als branche. Internationaal ook, want probeer in Frankrijk maar eens zo’n schoongemaakte haring of gebakken scholletje te kopen…”

Er kwam een vakopleiding voor de sector, een sterke cao én een pr-budget om zo nu en dan flink aan de reclamebel te trekken. De visbroeders van het eerste uur, Koning en De Graaf, hebben zich meer dan dertig jaar voor de VNV ingezet en beschouwen het vak nu als ereleden op een afstandje. Het is de gedeelde trots die overheerst, maar er knaagt ook nog iets bij ze.

“Het stigma?” De Graaf laat de schouders en mondhoeken zakken. “Eerlijk? Met zoveel prachtige vis uit onze rivieren, meren en zeeën, is de consumptie bijna gênant bescheiden. Vis is duur, vis ruikt, vis is lastig om te bereiden; ik hoor het al een halve eeuw. Alle leden van de VNV kunnen roepen wat ze willen, maar het wetenschappelijke verhaal over de gezondheid van vette vis en de culinaire mogelijkheden van vis overtuigen de consument heel moeilijk.” Koning knikt: “Klopt. Het is een frustratie. Kijk, kibbeling is een gouden greep geweest om kinderen te bereiken, maar hoe laten we de volgende generatie ook de andere vissoorten bereiden? Ook haring is wat de jeugd betreft een lastig product. Om die vergrijzing van onze klanten maak ik me wel eens zorgen, ja. Ik denk dat de VNV daar flink voor zal moeten blijven strijden, net als voor het contact met de achterban. De positieve boodschap en de liefde voor vis moeten we allemaal blijven herhalen.”
“Ook de liefde voor de klant gaat door de maag, Jaap. Haha.”Bezoekadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Postadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk