Over de VNV

De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) is de enige landelijke brancheorganisatie voor visspecialisten.

Sinds 1982 behartigt de VNV de belangen van de visspecialisten door de visdetailhandel te vertegenwoordigen bij de instellingen en instanties die in belangrijke mate het beleid bepalen in de vissector. Ook heeft de VNV regelmatig overleg met ministeries en organisaties over wet- en regelgeving, zoals met de Keuringsdienst van Waren. Hierdoor is de VNV de spreekbuis van de visspecialist geworden.

Met het wegvallen van het Productschap Vis, het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel en het afslanken van het Nederlands Visbureau in 2013, heeft de VNV veel van de beleidsbepalende taken op zich genomen. Zo onderhandelt de VNV met diverse partijen over de cao, bepaalt zij de hygiënecode en verzorgt zij promotiemogelijkheden voor haar leden.

Aan de promotie van de vis geeft de VNV vorm door directe invloed uit te oefenen op het beleid van het Nederlands Visbureau. Daarnaast biedt de VNV sinds 2013 een promotiepakket aan voor haar leden. Ook worden acties ontwikkeld die tegen een geringe vergoeding door leden kunnen worden ingezet. Tot slot geeft de VNV voorlichting aan de leden over marktontwikkelingen, zowel in eigen publicaties, zoals VNV Actueel, als in het vakblad Vismagazine.

Door het aangaan van mantelcontracten geeft de VNV de leden de mogelijkheid hun contributie makkelijk terug te verdienen. Zo ontvangt een lid een flinke korting op het lidmaatschap voor het vakblad Vismagazine. Ook kunnen opleidingen, energie en verzekeringen via de VNV goedkoop worden ingekocht.

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten bestaat uit de volgende personen:

Adriaan van Moort, Voorzitter, voorzitter@visspecialisten.nl

Roel Hopman, Penningmeester, penningmeester@visspecialisten.nl

Vincent Jansen, Secretaris, secretaris@visspecialisten.nl

Ruud van Diermen, Voorzitter SVV, info@visspecialisten.nl 

Nico Schokker, Voorzitter St. Antonius, info@visspecialisten.nl

Subverenigingen

Er zijn twee subverenigingen: Spakenburgse Vishandels Vereniging en Vishandelsvereniging St. Antonius.Bezoekadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Postadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Volg ons