“Dankzij opleiding Traiteur gespecialiseerd in maaltijden maken”

2 mei 2022

Creatieve traiteurproducten, verse maaltijden, luxe catering: voor visspecialisten liggen er volop kansen om hun zaak nog veelzijdiger te maken. SVO vakopleiding food startte daarom dit schooljaar met de nieuwe mbo 3-opleiding Traiteur, die studenten opleidt tot traiteur in de breedste zin van het woord. De eerste lichting studenten is enthousiast. 

Consumenten zijn steeds meer op zoek naar gemak in food, zoals verse maaltijden, lunchgerechten en catering op locatie. Om te zorgen dat versspeciaalzaken kunnen inspelen op die trend, ontwikkelde SVO samen met traiteurbedrijven de mbo 3-opleiding Traiteur. Het is een BBL-opleiding voor medewerkers in de hele foodbranche. Studenten werken in de week drie of vier dagen en 1 dag naar school. Ze krijgen verschillende bereidingstechnieken onder de knie, ze leren gerechten aantrekkelijk presenteren en promoten en ook productkennis speelt een grote rol. Studenten ontwikkelen zelf creatieve gerechten en leren een compleet traiteuraanbod op maat samen te stellen.

Specialiseren in maaltijden
Elena de Vroedt en Romy Oomen, collega’s bij Visshop Berkel, startten in september met de opleiding Traiteur. Romy: “Maaltijden worden in onze winkel steeds belangrijker. Daarom wilden we ons daarin specialiseren.” Elena: “De opleiding bevalt ons heel goed. We leren een groot aantal bereidingstechnieken, snijtechnieken en smaken combineren. Ik wil graag aan de slag met het vertalen van visgerechten naar onze winkel.” Romy: “Ik ben door de opleiding bewuster bezig met duurzaamheid en hygiëne. En ik leer van mijn klasgenoten, want iedereen komt uit een andere foodbranche. Maar het leukste is leren over lekkere smaakcombinaties. Ik hoop dat ik straks mijn eigen, unieke gerechten mag verkopen in onze winkel.” 

De mbo-opleiding Traiteur start in augustus 2022. Meer informatie of aanmelden? Kijk dan op www.svo.nl/traiteur. 
 

Romy-en-Elena-2

Route naar RI&E

15 april 2022

Een flink aantal leden heeft een brief ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de verplichting om een Risico Inventarisatie en Evaluatie, afgekort RI&E, te hebben.

Voor de branche heeft VNV samen met vakbond CNV een zogenaamde branche RI&E opgesteld. Door die te hanteren, kan je als visspecialist voldoen aan deze verplichting. Deze branche-RI&E is gratis en digitaal beschikbaar. 

De branche RI&E is alleen toepasbaar voor bedrijven met maximaal 25 werknemers. Bij grotere bedrijven moet de RI&E worden getoetst door een externe deskundige.

vuur500

Nieuwe afspraken over kosten en afstorten contant geld

13 april 2022

MKB-Nederland en de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland hebben vrijdag samen met 21 organisaties die nauw betrokken zijn bij het Nederlands betalingsverkeer de handtekening gezet onder een nieuw convenant Contant Geld. Doel van de afspraken is ervoor te zorgen dat contant geld goed blijft functioneren als betaalmiddel aan de kassa, ook als geleidelijk steeds meer elektronisch betaald wordt. Inmiddels is nog circa 20 procent van alle toonbankbetalingen cash.

Tarieven niet verhoogd
Met het convenant spreken de betrokken partijen af ervoor te zorgen dat contant geld goed beschikbaar en bruikbaar blijft. Afspraken zijn gemaakt over diverse onderwerpen rond contant geld, zoals aantallen geldautomaten, terugvalopties voor pinnen en anti-witwasmaatregelen. Ook is er een toezegging van de banken dat zij de tarieven voor contant geld tot medio volgend jaar (periode van 13 maanden) niet verhogen. Verder mogen zij geen extra kosten voor het afstorten van biljetten van 200 euro in rekening brengen.

Contant geld onder druk
Wat MKB-Nederland betreft waren nieuwe afspraken hard nodig, omdat het gebruik van contant geld in Nederland afneemt en de chartale infrastructuur hierdoor steeds verder onder druk staat. Zo verdwijnt de contant-gelddienstverlening steeds meer uit bankkantoren, neemt het aantal geldautomaten en bankkantoren af en worden contante transacties relatief duurder voor winkeliers.

‘De kosten voor ondernemers die gebruikmaken van contant geld nemen maar toe, waardoor een contante betaling in een fysieke toonbankomgeving inmiddels veel duurder is dan een pinbetaling’, aldus de ondernemersorganisatie. Recent onderzoek door Panteia over 2020 laat zien dat pinnen een winkelier gemiddeld zo'n 17 eurocent kost en een transactie met contant geld 49 eurocent. En daar waar de kosten voor pinnen tussen 2017 en 2020 gelijk bleven, stegen de kosten voor een contante transactie in dezelfde periode van 29 naar 49 eurocent. De banken verhoogden vorig jaar nog de tarieven voor het afstorten van sealbags met 20 tot 37 procent en daarbij is het tarief voor het afstorten van biljetten van 500 euro via sealbagautomaten naar 5 euro per biljet gegaan.

Kosten eerlijker verdelen
Ondernemers kunnen deze kosten niet of nauwelijks doorrekenen, omdat zij als gevolg van wetgeving geen vergoeding mogen vragen voor een pinbetaling, contante betaling of creditcardbetaling. MKB-Nederland heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat de kosten eerlijker moeten worden verdeeld tussen alle betrokken partijen. De afspraken in het nieuwe convenant dragen daaraan bij.

Concrete afspraken afstortautomaten
Een groot probleem is ook dat ondernemers op steeds minder plaatsen veilig contact geld kunnen afstorten. Ze moeten daarvoor verder reizen, op onveilige locaties afstorten of het is vrijwel onmogelijk dat te doen door niet passende openingstijden. In het convenant zijn met betrekking tot het aantal automaten concrete afspraken gemaakt. Met verder verscherpte percentages voor beschikbaarheid en goede monitoring is een belangrijke stap gezet, maar dit blijft een punt van aandacht, aldus MKB-Nederland.

finance-1851651920

Uitgestelde belasting betalen

6 april 2022

Vanaf 7 april ontvangen ondernemers van de belastingdienst brieven met een overzicht van te betalen uitgestelde belasting. Vanaf 1 april moeten ondernemers weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Op 1 oktober 2022 begint het afbetalen van de belastingschuld, die tijdens het bijzonder uitstel is opgebouwd. De terugbetalingsregeling hiervoor is 60 maanden.  

Inzicht in je onderneming
Daarom is het nu extra van belang voor jou als  ondernemer om goed inzicht te hebben in de financiële situatie van jouw onderneming. De website Detoekomstcheck.nl  biedt ondernemers snel inzicht in de liquiditeit van het bedrijf voor de komende twaalf maanden. Zo wordt ook duidelijk hoe het betalen van de uitgestelde belastingen hierin past. Bovendien hebben ondernemers te maken met sterk stijgende prijzen voor energie en grondstoffen, en langere levertijden.

De Toekomstcheck is een initiatief  van MKB-Nederland en VNO-NCW in samenwerking met het Ondernemersklankbord en de Kamer van Koophandel. En wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  VNV is sinds dit jaar lid van MKB-Nederland.

Geldzorgen 
Veel ondernemers hebben financiële zorgen door de coronacrisis.  MKB-Nederland maakt het makkelijker om de juiste regelingen en instanties te vinden. Er is namelijk volop hulp beschikbaar. Op deze infographic op ondernemen.nl, zijn de instanties die ondernemers met geldzorgen helpen overzichtelijk in kaart gebracht.
 

 

blauwe-envelop-belastingdienst-500

Nieuw VIS-programma voor ondernemers

4 april 2022

VNV breidt de dienstverlening naar haar (toekomstige) leden verder uit met het VIS-programma. VIS staat voor Voorstel ondernemer op basis van Inventarisatie en Scan.

Met ons VIS-programma helpen wij de visspecialist om invulling te geven aan groei en zijn of haar rendement te verhogen. Door cijfers en feiten boven tafel te halen, wordt duidelijk waar kansen liggen en hoe die ingevuld kunnen worden.

Hoe doet VNV dat?
We inventariseren als eerste de doelstelling van de ondernemer. Wat wil hij/zij bereiken en hoe? Dan scannen wij de huidige bedrijfsvoering op het gebied van financiën, formule, vakkennis, marketing, hygiëne en veiligheid, en personeel. Op basis van deze analyse, ontvangt de ondernemer een voorstel voor groei en rendementsverbetering.

Samen met de ondernemer kijken we hoe invulling gegeven kan worden aan de groeikansen. Daarbij maken wij gebruik van partners, die wij aan ons verbinden. Zij kunnen de ondernemer helpen door middel van inkoopvoordelen, kwaliteitsverbetering, gemak, betere klantbenadering, samenwerking in het team, vakkennis, etc. Ons programma biedt een uitgebreid netwerk van partners, waar wij afspraken mee hebben gemaakt om de ondernemer te ondersteunen in zijn ondernemerschap.

Voor wie is het VIS-programma?
Het VIS-programma is voor alle visspecialisten, of je nu een winkel hebt, een verkoopwagen met vaste standplaats of op de markt staat. Als je nog geen lid bent van de VNV, dan kun je lid worden en tegen een aantrekkelijk tarief samen met een VNV-expert je groeikansen inzichtelijk maken. Ook VNV-leden kunnen natuurlijk tegen dit aantrekkelijke tarief hun onderneming laten scannen en een voorstel ontvangen.

Op welke manier realiseren deelnemers een rendementsverbetering?
De ervaring leert dat ondernemers, die deelnemen in een dergelijk programma allemaal rendementsverbetering realiseren, als ze de adviezen opvolgen. Bijvoorbeeld omdat ze hun klant beter weten te bereiken en daarmee hun omzet verhogen. Of doordat de verkopers de klanten voller maken door betere verkooptechnieken te gebruiken. Of door beter gebruik te maken van de inkoopvoordelen die de VNV bij haar partners heeft weten te realiseren. Op veel terreinen is winst te boeken en samen met onze experts maken wij dat potentieel voor jou inzichtelijk.  

Meer weten? Neem contact op met Janneke Keuning

Nieuw VIS-programma voor ondernemers

Feiten over vis

1 april 2022

Het Nederlands Visbureau heeft een handige folder met feiten en cijfers over de visserij. Ook is er schoolmateriaal,  een hoofdrol voor makreel en een nieuwe Visculinair.

Het aantal vissersschepen, de vangstrechten, import- en exportcijfers en visconsumptie. In de nieuwe folder, die zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar is, staan alle visfeiten op een rij.

Educatiemateriaal

Ook voor basisschoolleerlingen is er foldermateriaal beschikbaar. Bovenbouwleerlingen ontvangen educatiemateriaal over de productgroep vis en de vissector. Naast een educatieve film en een ‘doe-krant’ voor in de klas, kunnen scholen een bezoek van een gastdocent aanvragen. Visondernemers kunnen zich melden bij het Nederlands Visbureau als zij een bezoek willen brengen aan een school in de regio.

Makreel

Makreel krijgt in april een hoofdrol in het lifestyle programma ‘Eigen tuin, lekker leven’, met de bekende tv-kok Hugo Kennis. Ook in verschillende magazines en op sociale media komt de vetlekkere makreel tot uiting. Dat makreel vet goed is als bijdrage aan een gezonde voeding, valt te zien op de beeldschermen in alle wachtkamers van huisartsen. Voor wie op de winkelvloer of in de kraam ook in deze periode promotie wenst voor makreel, heeft het Visbureau promotiepakketten beschikbaar.

Inspiratie

Onlangs verscheen de voorjaarsuitgave van het magazine Visculinair. Dit consumentenblad is wederom rijkelijk gevuld met inspiratie voor verschillende visgerechten. Deze uitgave biedt naast veel recepten met Noordzeevis ook een themakatern zalm, aansluitend bij deze editie van Vismagazine. Ondernemers die hiermee hun klanten willen verblijden, kunnen het tijdschrift nog bestellen via het Visbureau. 

Bron: Vismagazine

Feiten over vis

Kabinet verhoogt uitkering betaald ouderschapsverlof

30 maart 2022

Het kabinet wil dat mensen meer echte keuzes krijgen in de combinatie van zorg en werk. Het kabinet verhoogt daarom de uitkering voor het betaald ouderschapverlof van 50 naar 70% van het dagloon. Deze verhoging geldt vanaf 2 augustus. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een voorstel gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer.

Vanaf 2 augustus dit jaar hebben ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Dit is een belangrijke stap omdat ouders in deze periode kunnen wennen aan de nieuwe situatie en samen tijd hebben om bewust keuzes te maken over de verdeling tussen werk en privé, voor nu en later. Door de uitkering te verhogen, maakt het kabinet het makkelijker het ouderschapsverlof op te nemen. 

Ouders kunnen het betaald ouderschapsverlof aanvragen als de negen weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. In totaal hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste zeven jaar van een kind. Als niet alle negen weken betaald verlof worden opgenomen in het eerste jaar kunnen deze worden toegevoegd aan de resterende 17 weken ouderschapsverlof. Deze weken zijn onbetaald. Het blijft net als in de huidige situatie voor werkgevers en werknemers wel mogelijk om daar aanvullende afspraken over te maken, bijvoorbeeld in de cao.

De verhoging van het betaald ouderschapsverlof past in de brede agenda van het kabinet om de combinatie van arbeid en zorg aantrekkelijker te maken en om te werken aan de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Hier hoort onder andere het bestrijden van loonverschillen bij, een royalere kinderopvangregeling en het werken aan een betere representatie aan de top bij bedrijven en de overheid. 

Wanneer kan ik een uitkering betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer aanvragen?
Je  kunt vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof voor de werknemer aanvragen. Joww werknemer moet dan vanaf 2 augustus 2022 minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek aan betaald ouderschapsverlof hebben opgenomen. Als ondernemer kun je de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen via de Verzuimmelder of Digipoort van het UWV. Dit kan vanaf 2 augustus 2022. De uitkering is een WAZO-uitkering. Je vraagt de uitkering achteraf aan nadat de werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen.

Kabinet verhoogt uitkering betaald ouderschapsverlof

De VNV staat voor je klaar in deze woelige tijden

28 maart 2022

Er gebeurt veel in de wereld de afgelopen tijd. Na de Brexit volgde de coronacrisis, die voor veel onrust heeft gezorgd. Nu zorgt de oorlog in Oekraïne voor veel onzekerheid. Deze oorlog is in eerste instantie verschrikkelijk voor alle Oekraïense slachtoffers, vluchtelingen en mensen die vechten voor hun land. Voor onze branche zorgt dit alles voor toenemende ongerustheid over prijsontwikkelingen, schaarste en onzekerheid naar de toekomst. 

Hoge prijzen voor dieselolie hebben kottervissers al doen besluiten niet uit te varen. Hier is inmiddels een compensatie voor, maar tezamen met de Brexit-consequenties wordt steeds minder vis in onze wateren gevangen. Dit heeft vanzelfsprekend een effect op de prijs. Aanvoer uit Rusland van o.a. pollak ligt door de sancties stil. Zonnebloemolie is schaars geworden. En dan natuurlijk nog de energieprijzen die in veel gevallen verdubbeld of verdrievoudigd zijn. 

Allereerst verenigen wij ons als VNV binnen MKB-Nederland om de overheid te bewegen tot compensatie bij extreme prijsontwikkelingen en waar mogelijk via regelgeving schaarste te voorkomen.

Wij hebben daarnaast contact gehad met diverse leveranciers in de visbranche. Zij verzekeren ons dat hun klanten beleverd zullen blijven worden. Met incidentele klanten die gaan hamsteren wordt contact gezocht, zodat trouwe klanten zich geen zorgen hoeven te maken over hun leveringen. 

Vanzelfsprekend is het belangrijk om als visspecialist zelf vooruit te blijven kijken en te beoordelen hoe je jouw rendement kunt vasthouden of verhogen. Graag kijken we met jou mee en maken wij op basis van een scan een voorstel voor jouw onderneming. Je kunt hiervoor contact opnemen met info@visspecialisten.nl. 
 

bal-vismeesters-nijverdal-42

Nieuwe uitvoerder inning premie pensioen en Sociaal Fonds

16 maart 2022

Vanaf 1 januari 2021 werkt de Stichting Sociaal Fonds Vishandel (SF Vis) samen met een nieuwe uitvoerder voor de inning van de premie: Capgemini. Zij volgen daarmee TKP Pensioen op. Deze overstap hangt samen met het feit dat ook Pensioenfonds Detailhandel de administratie vanaf die datum laat uitvoeren door Capgemini.

Doe je al via het werkgeversportaal pensioenaangifte bij Pensioenfonds Detailhandel? Dan worden deze gegevens ook gebruikt voor het berekenen van de premie voor het SF Vis. Het werkgeversportaal vind je op www.pensioenfondsdetailhandel.nl 

Contactgegevens
Heb je vragen over aansluiting of de factuur? Dan kun je telefonisch contact opnemen met het Sociaal Fonds via (020) 244 54 23. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Een e-mail sturen kan ook naar werkgever@SFVishandel.nl. Als je belt of mailt, vermeld dan je werkgeversnummer. Je wordt dan sneller geholpen.
 

calculator-3855061920

Hoe het nu zit met de boomkor, JDF en MSC?

8 maart 2022

Op 27 februari kwam bij het tv-programma Pointer duurzame visserij aan bod.  Al sinds de jaren 90 wordt er door de overheid gezegd dat de Nederlandse visserij duurzamer moet. Er moet gevist worden met minder bijvangst, minder bodem-beroering en minder brandstofuitstoot. 

Boomkorvisserij is een visserijmethode waar door een viskotter twee sleepnetten over de zeebodem worden getrokken. De vangst bestaat vooral uit platvis. Deze vorm van visserij geeft bijvangst, beroert de bodem en heeft een hoge brandstofuitstoot. Toch vindt in de “Joint Demersal Fisheries (JDF)” op de Noordzee en aansluitende wateren (Kattegat, Skagerak) boomkorvisserij plaats. Enkele visserijen met boomkor zijn zelfs MSC-gecertificeerd. Dat klinkt raar omdat deze vorm van visserij niet per sé duurzaam is. Dus hoe kan het dat bepaalde visserijen toch MSC-gecertificeerd is? Lees het antwoord in:

Uitleg over JDF

Uitleg over JDF voorwaarden voor certificering

Uitleg over MSC

 

779

Grenzen zijn grenzen

7 februari 2022

Het klinkt zo logisch: een veilige werkplek is een plek waar niet wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd. Maar veiligheid gaat ook over gedrag. Alleen zijn we ons daar niet altijd bewust van. Een opmerking of aanraking kan, onbedoeld, een vervelend gevoel geven. Niet elke werknemer durft iets te zeggen en blijft rondlopen met een onbehaaglijk gevoel. Dat is de afgelopen weken wel duidelijk geworden in de media.

Iedereen op de werkvloer is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer: mechanisch, emotioneel en fysiek. Mocht er een situatie voordoen, dan is het goed om te weten dat voor een onze branche een vertrouwenspersoon is aangesteld. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor het verhaal en emotie. De vertrouwenspersoon staat naast de medewerker en neemt het probleem niet van hem over. De medewerker heeft de regie. De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor hem belangrijk is als het gaat om "hoe nu verder in deze situatie"? en bespreekt met hem de mogelijkheden. Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om ernstige strafbare feiten, waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt.

Vertrouwenspersoon
Sinds vorig jaar kent de visdetailbranche dus haar eigen vertrouwenspersoon. Inge Van der Kroon – Oosterveen is in opdracht van de VNV verbonden aan de branche en staat klaar voor werknemers én werkgevers met een luisterend oor en advies.

Inge is op werkdagen tussen 10.00 – 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 06-15665036. Het is mogelijk om haar een whatsapp bericht te sturen en/of een afspraak te maken om ’s avonds te bellen. Uiteraard is het gesprek met Inge vertrouwelijk. In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om met de werkgever in gesprek te gaan. Dit gebeurt alleen in overleg en na toestemming.

Voor jouw werknemer
Download deze speciale poster. Hang deze op bijvoorbeeld in de kantine. Op deze manier informeer je jouw medewerkers over de vertrouwenspersoon in onze branche.

ff-bellen-500

Jubileumboek in de maak

7 februari 2022

Ter ere van ons 40-jarig jubileum als vereniging wordt op 3 oktober tijdens de Visbeurs een jubileumboek uitgebracht. Als lid ontvang je uiteraard een exemplaar. Je kunt dit jubileumboek niet alleen bestellen voor verkoop in jouw winkel maar ook op ‘maat’ laten maken! Het jubileumboek bevat 72 pagina’s met daarin aandacht voor de historie, van boot tot bord en feiten en weetjes over de consumptie van vis. Ook zijn er smakelijke recepten te vinden. De verkoopwaarde van het boek is € 9,95. De inkoopprijs is € 5,00 per stuk.

Op maat

Je kunt het boek op ‘maat’ laten maken voor jouw visspeciaalzaak met een eigen cover. Dit kost eenmalig € 471. Daarnaast betaal je de inkoopprijs van € 5,00 per stuk.

Wil je meer weten hierover? Neem dan contact op met Janneke Keuning, directeur@visspecialisten.nl.

Bestel hieronder jouw jubileumboeken!

Jubileumboek in de maak

Bestellen jubileumboek

Vul het aantal gewenste boeken in
Wil je een eigen cover (E 471) of de standaardcover?

Ziekmelden vanwege coronabesmetting

4 februari 2022

Het coronavirus raakt ons allemaal en dus ook jouw bedrijf. Uiteraard helpt VNV ZorgPortaal je graag daar waar mogelijk. Veel vragen die onze casemanagers van klanten krijgen gaan over verzuim van medewerkers als gevolg van de corona maatregelen. In dit artikel leggen wij daar meer over uit en vind je een link naar een lijst met veel gestelde vragen.

Wanneer meld je iemand ziek
Bij ziekmeldingen maakt het geen verschil of iemand ziek is door een Corona besmetting of niet. De voorwaarde is dat een werknemer niet in staat is zijn of haar werkzaamheden te verrichten door ziekte.

Als een werknemer door overheidsmaatregelen zoals preventieve quarantaine niet naar het werk kan komen, valt dat dus niet onder een ziekmelding en is dat ook niet gedekt op de verzuimverzekering. Check voor alle informatie de website van het VNV ZorgPortaal.

Ontwikkelingen
De overheid heeft de quarantainemaatregelen al versoepeld. Het doel is dat bedrijven zo over voldoende personeel kunnen beschikken. Wij adviseren werkgevers om aandacht te houden voor de collega’s die het extra werk door uitval van zieke collega’s op moeten vangen. Bedenk nu alvast welk werk je mogelijk uit kunt stellen om onnodige overbelasting van werknemers te voorkomen en blijf goed met elkaar in gesprek.

Ziekmeldingen verdubbeld
Ziekmeldingen geef je eenvoudig door via het online loket van VNV ZorgPortaal. Op dit moment komen twee keer zoveel ziekmeldingen binnen als normaal in deze periode. Er zijn niet alleen meer werknemers ziek, ze zijn gemiddeld ook langer ziek. Zoals in zoveel media te lezen is komt dat niet alleen door de besmettingen van Corona maar ook door de langere wachtlijsten in de zorg en de toename van psychische klachten. We proberen onze dienstverlening daar zo goed mogelijk op aan te sluiten.

Vragen?
Staat je vraag niet tussen de lijst met veelgestelde vragen op de website van het VNV ZorgPortaal? Neem dan contact met ons op. Je kunt mailen naar arbo@vnvzorgportaal.nl of bellen naar 070 3012567.

neus-snuiten

Wat moet op een etiket?

26 januari 2022

De VNV heeft een overzicht gemaakt van alle informatie die op een etiket moet en wanneer. Op deze manier is het voor elke visspecialist gemakkelijker en overzichtelijker!

Download het overzicht

 

dowloa

Van visboer naar visspecialist

40-jarige VNV bracht eerherstel

24 januari 2022

Op 25 januari is het precies 40 jaar geleden dat de Nederlands viskleinhandel zich verenigde in de VNV. Van Volendam tot Urk; alle neuzen gingen dezelfde kant op. Het leverde een volwaardige cao, erkenning van het vakmanschap en een sterk fundament ter promotie op. “De visboer is een visspecialist geworden, daar ben ik trots op.”

Jaap Koning en Hille de Graaf stonden destijds aan de wieg van de vereniging. Sterker nog, de twee collega’s, uit respectievelijk Volendam en Bunschoten-Spakenburg, timmerden die wieg eigenhandig in elkaar. Koning: “De visboer ging bijna kopje-onder in die tijd. Onze vaders hadden het als straatventers al zwaar, maar aan het begin van de jaren 80 kregen ze ineens te maken met een verrassende tegenwind. Er kwam kritiek op de verkoop van verse vis. Consumenten zouden voor hun eigen gezondheid eigenlijk alleen nog maar diepvriesvis moeten kopen. Bij het productschap waren ze in alle staten, kreeg ik met een telefoontje te horen. Ze hadden een tegenbeweging nodig, een vereniging van handelaren. Nou, die hadden wij in Volendam: St. Antonius. Daarmee konden we een vuist maken tegen dat negatieve advies. Gerechtelijke stappen zetten zelfs. De Graaf vervolgt: “In Spakenburg hadden we toen nog geen collectief, waardoor we noodgedwongen ineens kwamen te spreken over een landelijke vereniging. Die saamhorigheid was op dat moment vrij bijzonder, in een sector waarin iedereen tot die tijd vooral zijn eigen gang ging. Je kon dan misschien naast elkaar op een markt staan, samenwerken was er nog niet bij. Integendeel, de visboeren zaten elkaar eerder met messen achterna, haha.”

Om het negatieve tij te keren en het consumentenvertrouwen te behouden, werd de markt verkend. De lokale ad-hoc verenigingen werden aan tafel genodigd en collectief werden plannen gesmeed om de sector collectief naar een hoger niveau te tillen. Koning: “Dat zijn zeker in het begin lange vergaderingen geweest. Met harde woorden en vuisten op tafel, maar uiteindelijk wisten we binnen de VNV de meeste handelaren te overtuigen. Kijk, er was feitelijk niets geregeld voor de detaillist. Vooruit, een klein vangnet, omdat er geen cao bestond, maar dat stelde weinig voor. Het was dan ook vooral organiseren, reorganiseren en heel veel praten. Wij zaten geregeld in Den Haag, maar ik heb ook heel wat ambtenaren van het ministerie over de vloer gehad. Ze wilden meelopen om een idee te krijgen. Nou, daar had ik ze vrij snel overtuigd van ons vakmanschap.”

De Graaf: “Het gevolg was dat we als landelijke club konden samenwerken met het Visbureau en een zetel kregen in het toenmalige productschap. Zo konden onze leden letterlijk meepraten over de sector en werden bijvoorbeeld haringcampagnes landelijk gecoördineerd. Dat scheelt een detaillist veel geld en gedoe.

Ook het koelprotocol heeft veel tijd en energie gekost. Daar zat niet iedereen op te wachten, maar wanneer je gaat voor vakmanschap en kwaliteit, moet je zaken als veiligheid en hygiëne meenemen.

Datzelfde geldt voor haring ter plaatse schoonmaken en vis ter plaatse bakken. Daarmee maken we het verschil als branche. Internationaal ook, want probeer in Frankrijk maar eens zo’n schoongemaakte haring of gebakken scholletje te kopen…”

Er kwam een vakopleiding voor de sector, een sterke cao én een pr-budget om zo nu en dan flink aan de reclamebel te trekken. De visbroeders van het eerste uur, Koning en De Graaf, hebben zich meer dan dertig jaar voor de VNV ingezet en beschouwen het vak nu als ereleden op een afstandje. Het is de gedeelde trots die overheerst, maar er knaagt ook nog iets bij ze.

“Het stigma?” De Graaf laat de schouders en mondhoeken zakken. “Eerlijk? Met zoveel prachtige vis uit onze rivieren, meren en zeeën, is de consumptie bijna gênant bescheiden. Vis is duur, vis ruikt, vis is lastig om te bereiden; ik hoor het al een halve eeuw. Alle leden van de VNV kunnen roepen wat ze willen, maar het wetenschappelijke verhaal over de gezondheid van vette vis en de culinaire mogelijkheden van vis overtuigen de consument heel moeilijk.” Koning knikt: “Klopt. Het is een frustratie. Kijk, kibbeling is een gouden greep geweest om kinderen te bereiken, maar hoe laten we de volgende generatie ook de andere vissoorten bereiden? Ook haring is wat de jeugd betreft een lastig product. Om die vergrijzing van onze klanten maak ik me wel eens zorgen, ja. Ik denk dat de VNV daar flink voor zal moeten blijven strijden, net als voor het contact met de achterban. De positieve boodschap en de liefde voor vis moeten we allemaal blijven herhalen.”
“Ook de liefde voor de klant gaat door de maag, Jaap. Haha.”

Van visboer naar visspecialist

VNV is lid van MKB-Nederland

19 januari 2021

Om de lobby van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten verder gestalte te geven, is de VNV sinds 1 januari 2022 lid van MKB-Nederland.

Op deze manier wordt voor diverse onderwerpen zoals wet- en regelgeving de belangenbehartiging van de VNV versterkt door samenwerking met andere brancheorganisaties. In de vereniging MKB- Nederland werkt de VNV  samen met tientallen brancheorganisaties om zo een krachtiger lobby te hebben in Den Haag en Brussel.

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland krijgt ieder lid van de VNV de beschikking over een extra grote hoeveelheid kennis over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het midden- en kleinbedrijf.

Op de contributienota van de VNV die je jaarlijks ontvangt, worden de kosten voor het lidmaatschap van de koepelorganisatie MKB-Nederland doorbelast. Voor 2022 worden de kosten voor het lidmaatschap uit eigen middelen betaald. 

mkb-vlag-500

Houd vinger aan de pols met regelmatige zelftesten

Medewerkers met klachten kunnen -zoals altijd - gratis terecht bij de GGD. Om in jouw bedrijf vinger aan de pols te houden, kan jij jouw medewerkers regelmatig een preventieve zelftest laten afnemen. Dat kan bij klachten, maar juist ook zonder klachten. Via VNV kan je die zelftests tegen een gereduceerd tarief kopen.

 

Zelftest geen alternatief voor de GGD

De zelftests zijn zeer betrouwbaar, maar het afnemen ervan is minder betrouwbaar. Zelftests zijn dus geen vervanging van een GGD-test. Belangrijk is dat mensen zich aan de instructie van de zelftest houden, de test goed interpreteren en eerlijk zijn over de uitslag. En het is een momentopname, dus belangrijk om de test regelmatig te herhalen. 

 

Let op als je zelftests gebruikt

Als je zelftests gebruikt: bij een positieve uitslag (besmet) is het advies altijd om direct een testafspraak te maken bij de GGD om een besmetting te bevestigen of uit te sluiten en uiteraard de richtlijnen van het RIVM te volgen. Bij een negatieve uitslag (niet besmet) is het advies om je te blijven houden aan alle geldende coronamaatregelen.

 

Zelftests met ledenvoordeel

Als je zelftests wilt gaan gebruiken, kan je met onze kortingscode de bekende Acon Flowflex SARS-CoV-2-antigeen zelftest aanschaffen tegen een gereduceerd tarief van € 9,50 per 5-pack. Check Mijnvisstartpunt voor de branchecode.

 

VNV sluit elke aansprakelijkheid, direct of indirect, door verkeerd gebruik of interpretatie van de test uit.

 

Spoedtest.nl

Naast de zelftesten kan je ook nog steeds gebruik maken van het aanbod van VNV in samenwerking met Spoedtest.nl. 

 

Houd vinger aan de pols met regelmatige zelftesten

Corona-gerelateerde klachten? Doe een zelftest of ga naar de GGD

3 december 2021

Vanaf 3 december is het advies bij LICHTE corona-klachten: doe een zelftest of ga naar de GGD. Bij een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig. Dus, heb je klachten? Dan kun je of naar de GGD gaan of een zelftest doen. Belangrijk is dat je dit zo snel mogelijk na het ontstaan van de klachten doet. De overheid verwacht dat met dit advies meer mensen zich testen bij klachten. 

Is de uitslag van de zelftest positief? Dan dien je alsnog een GGD-test doen om de uitslag te bevestigen. Als de uitslag van de GGD-test ook positief is, start de GGD het bron- en contactonderzoek op. Daarnaast heb je een GGD-test nodig om een herstelbewijs te krijgen. 

Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk dat je je houdt aan de basisregels, zoals handen wassen en afstand houden. Een negatieve zelftest sluit corona immers niet 100% uit. Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om toch een afspraak te maken bij de GGD.  

Sneltest via Spoedtest.nl

VNV werkt weer samen met Spoedtest.nl. Heb jij of heeft een medewerker coronaklachten? Dan kun je een corona sneltest (antigeen) via spoedtest.nl laten uitvoeren. Binnen 30 minuten heb je dan de uitslag. Uiteraard kun je zelf ook gebruik maken van deze dienst. Als VNV- lid betaal je slechts € 23,95 per test (exclusief btw).  Wanneer je je medewerkers wilt laten testen, moeten ze de speciale branchecode gebruiken. Deze kun je vinden op Mijnvisstartpunt onder Nieuws. Of stuur een e-mail naar info@visspecialisten.nl

Corona-gerelateerde klachten? Doe een zelftest of ga naar de GGD

Vers van de pers: allergenenboek

2 december 2021

De Vereniging Nederlandse Visspecialisten (VNV) heeft voor jou als VNV-lid een nieuwe allergenengids uitgebracht. Deze is in de kennisbank op Mijnvisstartpunt te vinden. In week 48 ontvang je per post het allergenenboek en een sticker voor in de viswinkel. Hiermee kun je aan jouw klanten laten zien dat deze om allergeneninformatie kunnen vragen bij jou als visspecialist.

Uit onderzoek is gebleken dat de visspecialisten nog niet altijd goed voldoen aan de richtlijnen voor het verstrekken van deze allergeneninformatie. Bij een meting kwam naar voren dat slechts 39 procent van de visspecialisten voldoet aan deze richtlijnen. Het gemiddelde percentage dat voldoet bij de versspeciaalzaken is 53 procent. De vishandel doet het dus niet goed.

De wet op het vermelden van allergenen op niet-voorverpakte levensmiddelen is sinds enige tijd van kracht. De wet verplicht een visspecialist om de consument te informeren over de mogelijke 14 allergenen in onverpakte producten. De 14 allergenen zijn: gluten, weekdieren, vis, schaal- en schelpdieren, melk, noten, selderij, soja, sulfiet, mosterd, sesam, ei, pinda’s en lupine.

Zorg verder voor betrouwbare leveranciers die duidelijk zijn over welke ingrediënten ze gebruiken. Een allergeen kan gevaarlijk zijn voor iemand die daar gevoelig voor is.  Je moet kunnen vertrouwen op de informatie die jouw leverancier verstrekt. Want uiteindelijk ben jij als visspecialist verantwoordelijk voor de informatie die aan de consument wordt verstrekt.

Hoe moet de allergeneninformatie geven worden?
De wijze waarop allergeneninformatie moet worden verstrekt, is de keuze van de visspecialist en moet passen bij het type bedrijf. Hiervoor zijn twee manieren die je kunt kiezen: mondeling of schriftelijk/digitaal. Voorwaarde is dat de allergeneninformatie schriftelijk of digitaal in het bedrijf aanwezig is voor het personeel en de controlerende instantie. Daarnaast moet in de winkel duidelijk zichtbaar worden vermeld waar de allergeneninformatie over de producten voor de consument beschikbaar is. Gebruik hiervoor de sticker die je hebt ontvangen. 

Vers van de pers: allergenenboek

Corona sneltest voor slechts €23,95 (ex. BTW)!

23 november 2021

VNV werkt, net als eerder dit jaar, samen met Spoedtest.nl. Dankzij deze samenwerking kan jij (of jouw medewerkers met coronaklachten) een corona sneltest (antigeen) laten uitvoeren. Binnen 30 minuten heb je de uitslag. Bij een negatieve testuitslag kunnen je medewerkers dus snel weer aan het werk en voorkom je dat je ze dagen kwijt bent. En dat is prettig, zeker in de drukste periode van het jaar!

Speciale kortingscode voor VNV-leden
VNV-leden betalen slechts €23,95 per test (excl. BTW; €28,98 incl. BTW) i.p.v. het normale tarief van €39,95. Via onderstaande link kan je een afspraak maken. Check Mijnvisstartpunt voor de branchecode.

KLIK HIER VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK

De overheid heeft in maart 2021 een tijdelijke financiële regeling in het leven geroepen voor bedrijven, die hun werknemers preventief en zo nodig frequent willen laten testen als thuiswerken geen optie is. De VNV heeft in samenwerking met Spoedtest.nl hiervan gebruik kunnen maken. De regeling liep tot en met 31 mei 2021 en is dus nu niet meer van toepassing. 

Altijd een testlocatie in de buurt!
Spoedtest.nl heeft meer dan 120 testlocaties in Nederland. Er zit er dus altijd 1 bij jou in de buurt waar je snel terecht kan. En binnen 30 minuten na testen ontvang je de uitslag al per e-mail.

microscoop-500

Nieuwe betaalpassen zorgen voor aanpassingen betaalautomaten

1 november 2021

Vanaf midden 2023 maken de miljoenen Maestro- en Visa-betaalpassen in Nederland plaats voor nieuwe pinpassen. Dat betekent dat (bijna) alle betaalautomaten in winkels volgend jaar aangepast of vervangen worden.

Wat betekent dat voor jou?

Voor jou als ondernemer betekent dat je je pinautomaten moet updaten of vervangen. In 95% van de gevallen gaat het om een update. De Nederlandse Banken en betaalinstellingen passen hun processen en systemen aan zodat ondernemers kaarten van Debit Mastercard en Visa Debit flexibel kunnen accepten. Zij bieden de mogelijkheid om bestaande contracten voor Maestro en V PAY om te zetten, uit te breiden of aan te vullen voor de acceptatie van andere kaartsoorten, waaronder met name Visa Debit en Debit Mastercard. Vanuit hen ontvang je meer informatie over wat dit voor jouw contract betekent.

Waarom nieuwe betaalpassen?

In veel Nederlandse winkels kun je nu alleen betalen met een betaalpas van Maestro of V PAY. Klanten met kaarten van Debit Mastercard en Visa Debit kunnen daar alleen contant betalen. Nederland wordt daarmee steeds meer een uitzondering in Europa. Elders in Europa kunnen klanten meestal wel pinnen met deze debitkaarten van Visa en Mastercard. 


Betaalvereniging Nederland geeft aan dat onder andere ABN AMRO, ING en Rabobank hun klanten vanaf begin volgend jaar de nieuwe versie van de betaalautomaat aanbieden die geschikt is voor de nieuwe pinpassen.

Neem contact op met jouw bank of betaalinstelling als je vragen hebt wat dit voor jouw betaalautomaten betekent.

pinapparaat-500

Omnia staat voor mij klaar

1 november 2021 (sponsorbericht)

"Ik kan niet anders zeggen dan dat ik erg tevreden ben over de manier waarop Omnia Connect met haar klanten omgaat. De organisatie is flexibel en zorgt ervoor dat een probleem snel wordt opgelost. Ik heb een vast contactpersoon; ik hoef maar een vraag te stellen of hij gaat er achter aan."

Bert van Traiterie en visspecialiteiten Noordzee heeft Omnia Connect ontdekt als oplossing voor zijn internetverbinding. "Sinds ik wat kleine problemen heb gehad met mijn verbinding, wilde ik graag weten hoe de verbinding in mijn zaak geregeld is. Romano van Omnia Connect belde mij op het juiste moment om te vertellen dat we het internet en telefonie veel efficiënter kunnen inrichten. Dat interesseerde mij natuurlijk wel. Zeker toen hij mij vertelde over de snelheid en 4G back-up van Omnia Connect. Wanneer ik een storing heb, schakelt deze automatisch over naar een 4G verbinding. Zo ben ik dus altijd online!"

"Daarbuiten om ben ik uitstekend geadviseerd voor mijn camerasysteem. Tot op heden heb ik geen moment spijt gehad van mijn investering. Zo kan ik live mee kijken als ik op kantoor zit, maar ook als ik niet op de zaak ben kan ik live mee kijken. In mijn kantoor heb ik hem altijd aan staan, ideaal als het wat drukker begint te worden!"

Download de folder en ontdek wat Omnia voor jou kan doen.

 

 

 

omnia

Epos introduceert een nieuw salademerk: Bieze Deli!

18 oktober 2021 (sponsorbericht)

Epos introduceert vanaf 11 oktober een nieuw salademerk: Bieze Deli! Waarom vraag je je af? Vanwege de grote vraag naar maaltijdsalades hebben wij in samenwerking met Bieze het salademerk Bieze Deli ontwikkeld. Als aanvulling op ons assortiment kruiden, marinades, sauzen en salades zijn deze maaltijdsalades een mooie toevoeging aan de lijst heerlijkheden van Epos!

Bieze Deli bestaat uit een ruim assortiment heerlijke salades- en saladesauzen. Niet alleen door de pure smaken, grove texturen en mooie ingrediënten zijn de producten van Bieze Deli zo goed. Ook dankzij de samenwerking en creativiteit van de Bieze Food productontwikkeling en ambachtelijke ondernemers is er een mooi en heerlijk assortiment ontstaan. What you see is what you get, zonder fratsen maar met de beste ingrediënten!

De producten van Bieze Deli smaken als huisgemaakt en omdat de versspecialist de salades en saladesauzen kan verrijken met eigen mooie, verse producten kan er een eigen twist aan gegeven worden. Het assortiment is divers en dat maakt de producten fijn om mee te werken.

Benieuwd naar deze nieuwe saladetoppers van Epos? Kijk dan op de website www.epos-specerijen.nl voor een inspirerende receptenbrochure of neem contact op met het Epos sales support team via 033-2475680 of mail naar ambacht@epos-specerijen.nl

Basis-selderij-salade-1LR

Inspirational 2021 op 25 en 26 oktober

12 oktober 2021

Op 25 & 26 oktober 2021 toveren toonaangevende
leveranciers de locatie van RATIONAL om
tot een inspiratietheater voor visspecialisten,
slagerijen, poeliers, traiteurs, AGF-specialisten en
andere maaltijdproducerende winkels en bedrijven.

Volg op het podium de verschillende sessies
waarin leveranciers jou meenemen in hun wereld.
Nieuwe producten, inspiratie, verpakkingen voor
de feestdagen en heerlijke gerechten.

Graag nodigen we jou uit voor dit inspirerende
evenement. Om gratis toegang te krijgen vragen
we jou alleen om de registratie te doorlopen.
Registratie vooraf is verplicht (registreren aan de
deur is niet mogelijk). We vragen je een coronatoegangsbewijs te tonen aan de deur. 

Meer informatie en het volledige programmaga naar de website inspirational.nl. Je kunt je hier
ook registreren.

Facebook-post-visspecialist

Workshops online marketing voor visspecialisten

29 september 2021

Consumenten zoeken online naar de visspecialist in de buurt. Het is dus belangrijk dat je goed vindbaar bent, dat je website op orde is en misschien zelfs wel een webshop. Wil je een stap maken in je online marketing? Meld je dan snel aan voor de gratis workshops van Google Digitale Werkplaats!

Bekijk hier het gehele aanbod en meld je kosteloos aan voor een van de online sessies. Wacht niet te lang, want deze sessies worden alleen aangeboden tussen 18 en 28 oktober.

Google wil graag visspecialisten,. slagers, bloemisten, groentemannen en bakkers ondersteunen om in het huidige (online) ondernemersklimaat succesvol te zijn. Dit doet Google door middel van producten en trainingen, zodat iedereen straks de digitale vaardigheden heeft om alles uit het internet te halen. Daarom worden er vanaf 18 tot en met 28 oktober speciaal voor ondernemers uit deze branches kosteloos workshops, masterclasses en coaching sessies in online marketing aangeboden.

Wat leer je?

De workshops gaan over onder andere gaan het inrichten en optimaliseren van een Bedrijfsprofiel op Google, hoe je goed gevonden wordt in zoekmachines ( zoekmachineoptimalisatie (SEO)) en krijg je inzicht hoe jouw website wordt bezocht. Door hiermee aan de slag te gaan kun jij ervoor zorgen dat jouw winkel online beter vindbaar én zichtbaar is. Heb je na het volgen van een van de sessies extra verdieping of hulp nodig? Plan dan een gratis 1-op-1 coachingsessie in met een van de Digitale Werkplaats-trainers.

Wil je nu al aan de slag?

Check hier alvast de online tools, zoals het Bedrijfsprofiel op Google Stappenplan om in 6 stappen beter vindbaar en zichtbaar te worden in Google.

Facebook-1

Deze week: Bewuste Visweek

21 september 2021

Van 27 september tot en met 3 oktober 2021 organiseren Aquaculture Stewardship Council (ASC) en Marine Stewardship Council (MSC) de volgende editie van de Bewuste Visweek. Doel: duurzame visvangst en verantwoorde viskweek onder de aandacht brengen. Hoe doe je mee?

Tips voor sociale media

 • Plaats een foto van jezelf met het receptenboekje of een foto van het receptenboekje dat bijvoorbeeld op de toonbank in jouw winkel ligt.  Dit boekje heb je ontvangen als je vis met MSC- of ASC-keurmerk verkoopt. 
 • Kom je deze week MSC- en/of ASC-gecertificeerde vis bij ons kopen? Dan ontvang je er bovenstaand gratis boekje bij. Hier staan verhalen in over de positieve impact van duurzame visserij én een paar heerlijke recepten. Het boekje is onderdeel van de Bewuste Visweek, die georganiseerd wordt door de MSC en ASC. Met onze duurzame vis en het receptenboekje creëer jij zo zelf gemakkelijk een goed verhaal op je bord. 
 • Uiteraard doe jij ook mee aan de Bewuste Visweek! Dit doe je door ASC- of MSC-gecertificeerde vis bij ons te kopen. Daar krijg je direct het bovenstaande boekje gratis bij. Hierin vind je verhalen over de positieve impact van duurzame visserij én een paar heerlijke recepten. Zo kun je zelf met duurzame vis een goed verhaal op je bord maken. 

Vul zelf in of je MSC-gecertificeerde, ASC-gecertificeerde of beide soorten vis-, schaal- of schelpdieren verkoopt.

Bijpassende hashtags voor bij de post:
#BewusteVisweek #GoedVerhaalOpJeBord #MSCkeurmerk #ASCkeurmerk
 

Meer inspiratie

Extra posts

Visquiz voor Instagram

Caroussel voor Facebook

 

BVW

Wijziging tarieven muzieklicenties

15 september 2021

Vanaf 2021 worden de tarieven voor muzieklicenties via SENA verhoogd. Dit is het gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Wat is er aan de hand?

De Nederlandse wetgever ging ervan uit dat een billijke vergoeding voor gebruik van muziek alleen verplicht was te verstrekken aan inwoners van de EU. Het Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat een dergelijke vergoeding ook moet worden verstrekt aan muziekmakers buiten de EU. En dus moet SENA veel meer artiesten een vergoeding verstrekken.

Akkoord

Over de gevolgen van de wetswijziging en de exacte juridische gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie verschillen Sena en het bedrijfsleven - vertegenwoordigd door de Commissie Auteursrecht van MKB-Nederland en VNO-NCW - van mening. Juridisch is het behoorlijk ingewikkeld: er zijn veel internationale verdragen en wetgeving die over auteurs- en naburig recht gaan. Partijen weten op voorhand dat een juridische procedure erg lang gaat duren, heel veel geld gaat kosten en dat de uitkomst bovendien onzeker is. Voor geen van de partijen is dit een aantrekkelijk perspectief. Daarom zijn de Commissie Auteursrecht en Sena met elkaar in gesprek gegaan om tot een (tijdelijke) oplossing te komen.

Na onderhandelingen in juli 2021 is er is een akkoord bereikt. Dat betekent dat de tarieven van SENA in 2021 en in 2022 jaarlijks stijgen met 12,5%, zodat er cumulatief in 2022 een toeslag geldt van 26,6% ten opzichte van 2020. Over een eventuele stijging in 2023 wordt op een later moment gesproken.

De tariefsverhoging is het gevolg van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dit hof heeft de Europese wetgeving op dit gebied toegepast. De Commissie auteursrecht gaat daarom in Europa lobbyen voor een wetswijziging ten aanzien van de te verstrekken vergoedingen. Om die reden factureert SENA de tariefsverhoging als aparte toeslag; bij een eventuele wetswijziging kan deze toeslag direct worden stop gezet.

Meer informatie lees je hier op de website van Sena.

muziek-500

VNV stelt Janneke Keuning aan als nieuwe operationeel directeur

31 augustus 2021

Janneke Keuning is per 1 september 2021 door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) aangesteld als de nieuwe operationeel directeur. Keuning (57) is momenteel werkzaam als onderwijsmanager bij SVO Vakopleiding Food. Daarvoor heeft ze diverse leidinggevende functies bekleed in de retail en de voedingsindustrie.

Opvolger Karel van den Heuvel

Janneke Keuning volgt Karel van den Heuvel op die per 1 september is aangesteld als Global Commercial Director bij het Belgische moederbedrijf van Graaggedaan.nl. VNV-voorzitter Adriaan van Moort is verheugd met de komst van de nieuwe operationeel directeur: “Janneke brengt veel kennis en ervaring met zich mee. We zijn ervan overtuigd dat zij de juiste persoon is om de vereniging en de sector de komende jaren naar een nog hoger niveau te brengen.”

Mooie toekomst voor de sector

Janneke Keuning ziet een mooie toekomst voor de visdetaillisten in Nederland: “Met een kwalitatief en breed aanbod van verse vis, gemaksproducten en traiteurproducten kan de visspecialist écht het verschil maken. Ik zie voor VNV een grote rol weggelegd in enerzijds de belangenbehartiging en anderzijds in ledenservices die het ondernemerschap versterken. Ik heb enorm veel zin om hier mijn steentje aan bij te gaan dragen!”

janneke

Ledenvoordeel: mobiel bestellen met de app Dorst

3 augustus 2021

Graaggedaan.nl komt met iets nieuws voor leden van VNV met een terras, lunchroom en/of restaurant: de dorst app.

Hoe werkt het?
Gasten scannen een QR code op tafel en komen zo direct in jouw digitale menukaart terecht. Daar selecteren ze de producten die ze willen bestellen en kunnen ze bovendien direct afrekenen via Ideal. Deze werkwijze is hip, coronaproof én kostenefficiënt!

Ledenvoordeel
Leden van VNV krijgen hun licentiekosten het eerste jaar helemaal voor niets. Ze betalen alleen de transactiekosten van € 0,17 per Ideal betaling. Scan de QR code en ervaar zelf het gemak. Aanmelden of meer informatie? Check de website https://dorst.app.

dorstapp

VNV en CVAH bereiken cao-akkoord met CNV Vakmensen

12 juli 2021

Werkgeversorganisaties VNV en CVAH hebben een akkoord bereikt met vakbond CNV Vakmensen over een nieuwe cao voor de visdetailhandel. De oude cao liep eind vorig jaar af, maar als gevolg van corona waren de onderhandelingen uitgesteld tot dit voorjaar. De gesprekken verliepen met veel wederzijds begrip. Beide kampen zijn tevreden over de uitkomst van de onderhandelingen. Er is een mooie balans gevonden tussen het creëren van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor medewerkers enerzijds en het beperken van de lasten voor werkgevers anderzijds. De nieuwe cao heeft een looptijd van 3 jaar (van 1-1-2021 t/m 31-12-2023). In dit bericht lees je de belangrijkste wijzigingen.

Loonsverhoging

De lonen worden tijdens de looptijd van de nieuwe cao op 3 momenten verhoogd. Per 1 juli 2021 met 2,5%. Per 31 december 2021 worden de lonen verhoogd met 2%. En per 1 januari 2023 met 1,5%.

Nieuw functie- en loongebouw

In de afgelopen tijd is er in samenwerking met EVZ een nieuw functie- en loongebouw ontwikkeld. Aanleiding was de constatering dat de referentiefuncties uit de oude cao niet meer aansloten bij de praktijk. Het nieuwe functie- en loongebouw wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. Dit houdt o.a. in dat werkgevers met hun bestaande werknemers in gesprek moeten om de juiste nieuwe inschaling te gaan bepalen. In de komende maanden volgt hierover uitgebreide communicatie vanuit VNV. Advies aan de werkgevers: plan de gesprekken met je werknemers over dit onderwerp tijdig in.

Overige bepalingen

Naast de bovengenoemde zaken, zijn er voor de nieuwe cao ook afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:

 • Individuele leerrekening
 • Persoonlijk opleidingsbudget
 • Maaltijdvergoeding
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Arbeidstijden
 • Twee ploegensysteem
 • Loopbaancheck
 • Financieel advies
 • Wet Wieg

De exacte afspraken over deze onderwerpen kun je lezen in het onderstaande document met het complete akkoord. Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met het secretariaat van VNV via e-mailadres info@visspecialisten.nl of telefoonnummer 085-0778140.

1K9A4368

Definitief akkoord cao visdetailhandel

Duurzame inzetbaarheid in beeld brengen

6 juli 2021

Werken in de visdetailhandel betekent lange werkdagen en fysiek zwaar werk. Hoe zorg je er samen voor dat je je werk dat je met liefde uitvoert, tot je pensioen kunt volhouden? Cao-partijen VNV en CNV Vakmensen zijn samen met SPDI aan het werk gegaan om duurzame inzetbaarheid vorm te geven. Het is belangrijk om continu voor ogen te houden voor wie je regelingen ontwikkelt en afspraken maakt. Daarom zijn Greet, Aad en Adri in het leven geroepen. Dit zijn drie fictieve werknemers, zogenaamde persona’s, die symbool staan voor de vakbekwame en enthousiaste visspecialisten in onze branche. 


Duurzame inzetbaarheid staat al lang op de agenda van de cao-partijen. Om gezond en fijn te blijven werken, is het verstandig om specifieke oplossingen voor onze branche te ontwikkelen. SPDI ondersteunt de cao-partijen op dit onderwerp. Om een goed beeld te krijgen van de markt en de medewerkers, zijn gesprekken gevoerd met ondernemers, de vakbond en medewerkers. Uit de gesprekken kwam naar voren dat medewerkers graag werken met vis en plezier hebben in hun werk. Naast de bekende langdurige fysieke belasting die het vak met zich meebrengt, heeft de branche ook te maken met veranderingen in de markt en de klantvraag. Daarnaast kwam naar voren dat jonge medewerkers behoefte hebben aan een betere werkprivébalans en ontwikkelperspectieven. Bij oudere medewerkers groeit de wens om werkzaamheden af te bouwen, door toenemende fysieke klachten. 


De behoeften die uit deze gesprekken naar voren kwamen, zijn vertaald naar drie fictieve medewerkers (persona’s): Greet (40-50 jaar), Aad (rond de 30) en Adri (60+). Ieder met zijn of haar eigen kenmerken én knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het is een praktische vertaling van het onderzoek en advies naar de werkvloer. En dat is een schot in de roos. Greet, Aad en Adri spreken tot de verbeelding wat ervoor zorgt dat werknemers zich herkennen, werkgevers hun werknemers herkennen en cao-partijen beleid goed kunnen laten aansluiten. 

Hoe ziet dit er dan uit?
Per persona  zijn knelpunten benoemd en hieraan is een praktische aanpak gekoppeld. Denk hierbij aan minder uren per dag werken voor ‘Greet’, tot een leergang leidinggeven in de toekomst voor ‘Aad’. En voor ‘Adri’ is het wellicht wenselijk dat hij in staat wordt gesteld om vervroegd te stoppen met werk, mét financiële ondersteuning. Naast gerichte interventies, zijn ook inspiratiekaarten ontwikkeld met sectorbrede, toekomstbestendige oplossingen om gezond te blijven werken. Op deze manieren wordt een brug geslagen van advies naar concrete hulpmiddelen, geeft het werkgevers en werknemers grip en motivatie om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. 

VNV, als één van de cao-partijen, is erg blij met deze stap. Het zorgt ervoor dat het begrip van duurzame inzetbaarheid beter wordt en het zorgt ervoor dat werkgevers en werknemers samen hier goed mee aan de slag kunnen. Het maakt het concreet, behapbaar en toepasbaar. We hopen op deze manier onze werkgevers te ondersteunen in dit proces. Duurzame inzetbaarheid staat op de agenda bij de lopende cao-onderhandelingen. 
 

aandekant-500
vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon voor werkgevers en werknemers in de visdetailhandel

5 juli 2021

Wist je dat bedrijven verplicht zijn om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting? Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

Bij kleine bedrijven, zoals bij veel visdetaillisten, is het lastig een vertrouwenspersoon in de eigen organisatie aan te wijzen. Daarom faciliteert de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) vanaf nu een externe vertrouwenspersoon waar werkgevers en werknemers uit de sector kosteloos contact mee kunnen opnemen.

Aanleiding
Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:
•    agressie en geweld
•    seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
•    pesten
•    discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:
•    Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
•    Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
•    Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
•    Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
•    Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
•    Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
•    Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
•    Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Even voorstellen
Inge Van der Kroon – Oosterveen is met ingang van 1 juli 2021 door VNV aangesteld als extern vertrouwenspersoon voor bedrijven in de visdetailhandel. Inge heeft jarenlang gewerkt bij Van der Zwan in Scheveningen en kent de visbranche daardoor goed. Ze kijkt er naar uit een bijdrage te leveren aan een veilig werkklimaat voor iedereen in de sector.

Inge is op werkdagen tussen 10.00 – 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 06-15665036. Je kunt haar ook appen en/of een afspraak maken om ’s avonds te bellen.

VNV adviseert en stimuleert alle werkgevers om de rol van Inge kenbaar te maken onder het personeel!
 

Jouw bedrijf: een veilige plek voor werknemers en klanten?

21 juni 2021

Van 21 tot 25 juni vindt de jaarlijkse Week van de RI&E weer plaats. Het hebben van een actuele RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) is een wettelijke verplichting voor alle bedrijven met personeel. Omdat het invullen van een RI&E een tijdrovend klusje is wat vaak vooruit wordt geschoven is deze week in het leven geroepen. Een week om de RI&E weer onder de aandacht te brengen. Niet alleen omdat het een wettelijke verplichting is, maar vooral omdat de RI&E een heel belangrijk instrument is om veilig en gezond te kunnen werken en klanten te ontvangen.

Veilige plek voor werknemers én klanten
Een veilige en gezonde werkplek van belang is voor bescherming van werknemers en materieel. Maar ook voor jouw klanten. Bovendien levert het je ook voordelen op waar je in eerste instantie niet meteen aan denkt. Bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers (productie), een betere positie op de arbeidsmarkt en blijken andere processen ook vaak beter op de rit te hebben. De RI&E vormt hiervoor de basis.

Geen tijd? Besteed het uit!
Vind jij het invullen van de RI&E ook lastig of kom je er simpelweg niet aan toe? Maak dan gebruik van het RI&E abonnement van VNV Zorgportaal. Daarmee wordt je bijna al het werk uit handen genomen. Na aanmelding komt de veiligheidskundige van VNV ZorgPortaal langs en stelt de RI&E met het bijbehorende plan van aanpak op. In het tweede en derde jaar is er contact om het Plan van Aanpak te bespreken. Dus met behulp van het RI&E abonnement van het VNV ZorgPortaal ben je altijd verzekerd van een goedgekeurde RI&E.

Meer weten of aanmelden?
Bel 070-3012556 of kijk op de website van VNV Zorgportaal voor meer informatie. Hier kun je je ook meteen aanmelden voor het abonnement.

vuur500

Hitteprotocol markten ontwikkeld door brancheorganisaties

10 juni 2021

De VNV heeft samen met de brancheverenigingen voor de ambulante handel (CVAH), KNS en Poeliersbond een hitteprotocol ontwikkeld. Dit is  naar alle gemeentes gestuurd. Doel van het protocol is om visspecialisten die bederfelijke waar op markten verkopen de mogelijkheid te geven om de verkopen te staken als de temperaturen te ver oplopen en de voedselveiligheid in het geding komt.

Ondernemers die op markten staan worden vaak gehouden aan gemeentelijke verordeningen. Hierin staan afspraken over de tijdspanne waarop de verkopen moeten plaatsvinden. Leden hebben vorig jaar aan de bel getrokken, dat het hen door de gemeente onmogelijk werd gemaakt om te stoppen met de verkopen als temperaturen te hoog worden om nog verantwoord te handelen.

De brancheroganisaties vertrouwen erop dat de gemeentes, op basis van het hitteprotocol, in gesprek gaan met de ondernemers, over passende oplossingen bij erg warm weer. Te denken valt aan eerder stoppen met de verkopen, maar ook preventieve maatregelen als een goede markplaats (niet op de zon) en de mogelijkheid van gebruik van parasols en dergelijke. Ook moet het hitteprotocol onderdeel van de marktverordening worden.

beach-31213931280

Welke werkzaamheden mogen jongeren eigenlijk verrichten in de visspeciaalzaak?

29 juni 2021

Voor de komende periode heb je ongetwijfeld vakantiemedewerkers in dienst. Afhankelijk van hun leeftijd zijn er bepaalde werkzaamheden die ze niet mogen uitvoeren of enkel onder toezicht. Waar moet je aan denken?

Jonger dan 16 jaar

Onder de 16 jaar mogen jongeren de volgende werkzaamheden niet verrichten: 

 • tillen van meer dan 10 kg
 • duwen of trekken van meer dan 20 kg
 • voortdurend werken in dezelfde houding
 • werken met de snijmachine of frituur
 • werk waarbij ze in aanraking kunnen komen met gevaarlijke stoffen (denk dan bijvoorbeeld aan bepaalde schoonmaakmiddelen)
 • mogen niet achter de kassa werken

Boven de 16 jaar

Jongeren van deze leeftijd mogen zelfstandig allerlei soorten werk doen, als het maar niet gevaarlijk of schadelijk is voor de gezondheid.

Enkele risicovolle werkzaamheden zijn wel toegestaan, maar dan alleen onder toezicht. De snijmachine bedienen is toegestaan, mits er een snij-instructie door een vakvolwassene is gegeven. Laat de medewerker ook in zijn personeelsdossier aftekenen dat hij deze instructie heeft ontvangen.

overleg-en-handdruk

Gratis webinar over herkomstaanduiding van vis

26 maart 2021

Voor veel ondernemers en medewerkers in de visbranche is het een dagelijkse taak om consumenten te informeren over de herkomstaanduiding van vis. De afgelopen maanden is hier in de media veel aandacht voor geweest. Omdat SVO vakopleiding veel vragen kreeg over dit thema wordt er op 7 april een gratis webinar voor de visbranche georganiseerd.

Het doel van dit webinar is het voorzien van de juiste informatie over de herkomstaanduiding van vis. “In de praktijk blijkt dit een complexe materie te zijn en is er behoefte aan bijscholing op dit onderwerp”, zegt Rinus de Rijder, onderwijsmanager van SVO. “Het is niet de bedoeling dat we deze avond gaan discussiëren óver deze wetgeving; we willen vooral samen met de branchepartners de ondernemers helpen hoe ze aan deze wetgeving kunnen voldoen”.

Webinar

Als opleider voor de foodsector verzorgt SVO diverse opleidingen en trainingen voor de visbranche. In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV),het Nederlands Visbureau, Houwers Groep en Visfederatie biedt SVO een gratis webinar aan over het thema herkomstaanduiding van Vis. Het webinar is op woensdag 7 april om 20:00 uur. De presentatie wordt verzorgd door Paulien Prent, Secretaris Visfederatie en Jacco Calf, ‎Inspecteur voedselveiligheid bij Houwers Groep. Adriaan van Moort, Voorzitter VNV en Agnes Leewis, Directeur Nederlands Visbureau zullen een toelichting geven vanuit hun organisatie.

Meer informatie en aanmelden:

Ondernemers en werknemers uit de branche die geïnteresseerd zijn in het gratis webinar Herkomstaanduiding vis kunnen zich aanmelden via deze link.

computer-met-koffie-en-schrijfblok

Nieuwe mbo-opleiding Traiteur voor medewerkers foodbranche

3 maart 2021

Vanaf komend schooljaar kunnen medewerkers van foodzaken bij SVO vakopleiding food de nieuwe mbo 3-opleiding Traiteur volgen. Deze opleiding leidt studenten op tot traiteur bij een foodbedrijf. SVO ontwikkelt de opleiding in samenwerking met het bedrijfsleven en gebruikt vernieuwende digitale leermiddelen in de lessen.

SVO biedt vakopleidingen waar de foodbranche om zit te springen. Studenten worden opgeleid tot vakmensen met de juiste kennis en vaardigheden, zodat ze het verschil kunnen maken voor hun bedrijf. Rinus de Rijder, onderwijsmanager bij SVO: “De wereld van food is de meer dan ooit in beweging. De kaders van foodbedrijven vervagen bijvoorbeeld steeds meer. Slagers verkopen ook vis, visspeciaalzaken bieden ook maaltijden aan. De branche heeft behoefte aan medewerkers met brede productkennis en vaardigheden, die op deze ontwikkelingen in kunnen spelen.”

Behoeften van de foodbranche

Daar komt bij dat consumenten steeds meer op zoek zijn naar gemak in food, zoals verse maaltijden, cateringdiensten, lunchgerechten. Versspeciaalzaken willen mee in die trend.  Daarom biedt SVO vanaf komend schooljaar een geheel vernieuwde mbo 3-opleiding Traiteur aan, bedoeld voor medewerkers in de hele foodbranche. Het is een BBL-opleiding: studenten werken vier dagen in de week bij hun leerbedrijf en gaan één dag in de week naar school. Studenten leren een groot aantal verschillende bereidingstechnieken. Ze leren bovendien hoe ze die aantrekkelijk kunnen presenteren en promoten en productkennis speelt een grote rol in de opleiding. Studenten maken recepten en ontwikkelen zelf ook creatieve gerechten. Zo kunnen ze in de zaak van hun werkgever het verschil maken met verrassende producten.

Technologische vernieuwingen

De opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met traiteurbedrijven, die precies weten wat hun medewerkers moeten kennen en kunnen. Bovendien worden ICT’ers bij de ontwikkeling betrokken. De Rijder: “We willen het leerproces van onze studenten optimaliseren, zodat ze op een leuke manier zo veel en zo efficiënt mogelijk leren. We ontwikkelen bijvoorbeeld een app om productherkenning makkelijk te maken, we gebruiken een 3D-foodprinter in de lessen en we onderzoeken de mogelijkheden om Virtual Reality in te zetten. Zo maken we de opleiding nog aantrekkelijker.” Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding in Eindhoven, Heerhugowaard, Houten, Rotterdam en Zwolle. 

traiteur

Hulp bij informatieverstrekking herkomst vis

Heb je hulp nodig bij de informatieverstrekking over de herkomst van de vis naar de consument? Wellicht kunnen deze partners je helpen?

 • Poster visvangstgebieden voor in de winkel van het Visbureau waarop de consument kan zien waar de vis is gevangen.
 • Software voor het etiketten en prijskaartjes van QRS en HACCP Oplossing voor vermelding herkomst en meer.
 • Voor de juiste informatievoorziening in de webshop, ga je naar Graaggedaan.nl.
 • Ben je op zoek naar prijskaartjes en cardprinters? Ga dan naar onze sponsor Van Erkel

 

12

Vishandel erkent belang informatieverstrekking herkomst vis

22 februari 2021

De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) onderkent het belang van juiste informatievoorziening richting de consument betreffende de herkomst van vis.

VNV-voorzitter Adriaan van Moort: “Het onderwerp staat al een aantal jaar hoog op onze agenda. De groep consumenten die informatie verwacht over de herkomst van het product groeit. Concreet hebben we hierop ingespeeld door een opleiding etiketteren speciaal voor de visdetailhandel te ontwikkelen in samenwerking met opleidingsinstituut SVO.”

Onderzoek consumentenbond
Op maandag 22 februari presenteerde de Consumentenbond in samenwerking de Good Fish Foundation een onderzoek over de informatievoorziening ten aanzien van herkomst in de visdetailhandel. Conclusie van dit onderzoek is dat bijna geen enkele visdetaillist voldoet aan de eisen die er vanuit Europese wetgeving ten aanzien van dit thema worden gesteld. Door de wijze waarop de data van het onderzoek gepresenteerd worden, zou men kunnen denken dat er sprake is van onwil van de kant van de visdetaillist. Volgens Van Moort is dit echter in verreweg de meeste gevallen niet aan de orde: “Er zijn twee factoren die het lastig maken voor de visspecialist om te voldoen aan de wetgeving op dit vlak. Enerzijds het feit dat de informatie over de vangstmethode vanuit de leveranciers niet altijd beschikbaar is. Anderzijds de manier waarop in de visdetailhandel wordt gewerkt met veel kleinere partijen. Er zijn zoveel verschillende combinaties mogelijk van vissoorten, vangstmethodes en vangstgebieden, dat deze informatieplicht niet alleen veel administratieve druk met zich meebrengt voor visspecialisten, maar het proces ook erg foutgevoelig maakt. Desalniettemin streven we natuurlijk naar heldere informatievoorziening richting consument.”

Duurzaamheid
VNV heeft daarnaast diverse initiatieven ondernomen om het thema duurzaamheid onder de aandacht van haar leden te brengen. Zo wordt er samengewerkt met natuurbelangenorganisatie Good Fish Foundation, bijvoorbeeld tijdens de Visbeurs 2019 waar een duurzame visvitrine werd ingericht. Sinds eind vorig jaar is er een samenwerking met de keurmerken MSC en ASC. De informatie die zij bieden, wordt gedeeld met alle leden. Een aantal van die leden is inmiddels zelfs volledig MSC-gecertificeerd.

Van Moort: “Kortom, het heeft de volle aandacht. Uit het onderzoek van de consumentenbond blijkt wel dat er nog steeds veel te winnen valt. Daar blijven we ons graag voor inzetten.”

Vervolg
De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten gaat de komende maanden in haar ledencommunicatie nóg nadrukkelijker inzetten op dit onderwerp en extra ondersteuning bieden aan visspecialisten die hulp wensen bij het verbeteren van hun informatievoorziening richting de consument.

In de winkel
Hang in jouw winkel of marktwagen de poster Herkomstgebieden op. Bij de gemeenschappelijke marktordening  is geregeld welke informatie consumenten en horecaondernemers moeten krijgen als ze gevangen of gekweekte vis kopen. Een van de regels is dat consumenten moeten kunnen weten waar het product vandaan komt. Met behulp van de poster met visvangstgebieden informeer je jouw klanten over waar de vis gevangen is. Bestel de poster via het Nederlands Visbureau 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je het laatste nieuws ontvangen via de e-mail? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Stuur een e-mail naar redactie@visspecialisten.nlBezoekadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Postadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk