Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je het laatste nieuws ontvangen via de e-mail? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Stuur een e-mail naar redactie@visspecialisten.nl

Enquête pinkosten: welke kosten maak jij?

Veel MKB ondernemers vragen zich af waarom het elektronische betalingsverkeer duurder wordt terwijl banken hun processen steeds verder automatiseren en de dienstverlening afbouwen. Dit gevoel is versterkt door de explosieve toename van het aantal (contactloze) PIN betalingen sinds de uitbraak van het corona virus.

Detailhandel Nederland heeft het initiatief genomen om met een aantal samenwerkende (vers)detailhandelsbranches in gesprek te willen gaan met de banken over de hoogte en opbouw van de pintarieven. Om dit gefundeerd te doen is o.a. inzicht nodig in de ontwikkeling van de aantallen en de kosten van het pinnen in het eerste half jaar van 2020 ten opzichte van het eerste half jaar van 2019.

De meeste MKB-ondernemers hebben een overeenkomst voor de verwerking van hun PIN transacties met een bank. Banken hebben verschillende bundels en/of tarieven. Zo is het opvallend dat bijvoorbeeld de Rabobank geen pinbundel heeft voor meer dan 5.000 pintransacties per maand en dat als deze grens wordt overschreden de ondernemer alsnog 5,6 cent per pintransactie moet betalen. Door de genoemde toename van het aantal pintransacties zijn in veel gevallen de kosten dus gestegen.

Bij onze leden is het verschil van de kosten per pintransactie ten opzichte van bijvoorbeeld het grootwinkelbedrijf al jaren een doorn in het oog. Voor de kostprijs van een pintransactie maakt het niet veel uit of er veel of weinig pintransacties plaatsvinden. Toch zijn de kosten per transactie voor ondernemers in het MKB veel hoger dan voor het grootwinkelbedrijf.

Wij verzoeken je de korte enquête in te vullen over pinkosten. Deze enquête wordt door een aantal (vers)branches tegelijkertijd uitgezet onder de leden. Met de uitslag, die wij medio september verwerken gaan wij opnieuw in gesprek met banken, ditmaal met een breder collectief.

Afstorten contant geld

De VNV heeft met collega-brancheorganisaties overleg gehad met Detailhandel Nederland over het belang van het veilig afstorten van contant geld bij banken.

Door het wegvallen van veel bankfilialen, ervaren veel visspecialisten problemen met het veilig kunnen afstorten van contant geld. Zeker vanuit veiligheid is het belangrijk dat ondernemers gemakkelijk en snel kunnen afstorten. Door Detailhandel Nederland wordt dit punt continu bepleit bij de banksector.

Subsidieregeling praktijkleren beschikbaar

19 augustus 2020

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren en aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. De aanvraag is in te dienen tot en met 16 september.

Voor de aanvraag zijn volgende documenten benodigd: een geldige praktijkleerovereenkomst, aanwezigheidsadministratie in leerbedrijf, administratie waarmee de voortgang, de begeleiding en de manier waarop het deel van de leerdoelen/kwalificaties/kwaliteiten van de beroepsvorming is behaald, aantoont. En een kopie van het diploma.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan controles uitvoeren op de administratie. Meer informatie over de subsidie praktijkleren is te vinden op de website van de RVO.

Subsidies uit de branche
Ook vanuit de cao worden subsidies verstrekt voor trainingen en opleidingen die gevolgd zijn bij SVO vakopleiding food. 

Regels directe consumptie zijn per direct gewijzigd

7 augustus 2020

Bij de persconferentie van 6 augustus zijn aanscherpingen voor alle eet- en drinkgelegenheden afgekondigd: reservering verplicht en registratie gasten. Het is verplicht te reserveren; voorafgaand of aan de deur. Ook is het verplicht gasten te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Deze twee regels zijn ook verplicht voor visspecialisten met een eetgelegenheid, zowel bij service aan tafel als bij uitgifte via toonbank/ counter waar het gaat om directe consumptie.  De VNV heeft de afgelopen dagen contact gehad met diverse overheidsinstanties om duidelijkheid op dit punt te krijgen.

Download hier het formulier voor registratie gasten

Heeft u vragen? Neem contact met ons op, wij beantwoorden uw vraag graag. 

Regels directe consumptie

VNV Social i.s.m. Graaggedaan.nl

Standpunt VNV inzake maatregelen corona

Beste visspecialisten,

 

Nu de landelijke aanpak van het coronavirus een volgend stadium in is gegaan, ontkomt ook de visdetailhandel niet aan het nemen van ingrijpende maatregelen. Vanzelfsprekend stellen we binnen onze sector het belang van de volksgezondheid in ons land voorop.

 

Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) heeft de visie dat viswinkels, visverkoopwagens en viskramen gewoon open kunnen blijven omdat zij onderdeel uitmaken van de voedselketen in ons land. Wel adviseren we ondernemers om de volgende maatregelen te treffen:

 

  • Sluit alle gelegenheid tot directe consumptie in en rond uw winkel, wagen of kraam. Bied klanten uitsluitend de mogelijkheid om producten mee naar huis te nemen.
  • Stimuleer uw klanten om contactloos te betalen. Kan dat niet? Laat klanten het geld dan op de toonbank leggen i.p.v. rechtstreeks in de hand van de verkoper.
  • Zorg voor voldoende afstand tussen klanten en personeel. Maximeer het aantal klanten in winkels om te voorkomen dat klanten binnen 1,5 meter van elkaar moeten staan.
  • Hang een lijst met maatregelen die u treft goed zichtbaar voor uw klanten op. VNV heeft een kant-en-klaar document voor u beschikbaar.

 

Sommige gemeentes gelasten markten af. Dit heeft logischerwijs grote impact op de ambulante visspecialisten die normaliter op deze markten actief zijn. VNV onderhoudt nauwe contacten met de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) over de ontwikkelingen op de markt. Wordt u geconfronteerd met een afgelasting van de markt waarop u staat? Meld dit dan bij de CVAH.

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u in deze hectische tijden soms op zoek bent naar het juiste loket voor uw vraag. Onderstaand leggen we uit wie u voor welk vraagstuk kunt benaderen:

 

  • Uw administrateur – voor het aanvragen van deeltijd WW
  • VNV Zorgportaal – voor het melden van ziek personeel op de verzuimverzekering
  • CVAH – voor de afgelasting van markten
  • Gemeente – voor de interpretatie van regels op lokaal niveau
  • VNV – voor al uw overige vragen

 

Het bestuur van VNV wenst iedereen die getroffen wordt door het virus en/of door de maatregelen ontzettend veel sterkte toe. Wij proberen alle vragen die op ons afkomen zo snel en zorgvuldig mogelijk beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Vereniging van Nederlandse Visspecialisten

Het Bestuur

Wet arbeidsmarkt in balans: dit zijn de gevolgen!

december 2019

 

Sinds 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo betalen werkgevers sinds 1 januari een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen. In dit artikel leggen we uit wat dit voor u betekent.

 

Doel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom hebben oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid gekregen. Ook is het voor werkgevers nu aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

 

In onderstaande checklist ziet u welke belangrijke veranderingen er zijn sinds 1 januari 2020.

 

Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie
Als werkgever betaalt u een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract betaalt u een hoge WW-premie. U moet in de loonaangifte de juiste WW-premie afdragen.

Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden
Sinds 1 januari moet u oproepkrachten die u langer dan 12 maanden in dienst heeft, een aanbod doen voor een vast aantal uren.

Payrollwerkgevers: arbeidsvoorwaarden worden gelijk
Payrollwerkgevers moeten zorgen dat hun payrollwerknemers vanaf 1 januari dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als andere medewerkers in uw bedrijf.

Payrollwerknemer: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
Sinds 1 januari krijgen uw payrollmedewerkers minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die werken bij uw bedrijf. Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u dat bedrijf informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw eigen medewerkers.

Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag
U moet bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

 

Mogelijk heeft u bovengenoemde zaken nog niet helemaal op orde. Wij raden u in dat geval aan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw accountant en/of administrateur. Komt u er niet uit? Of heeft u extra begeleiding nodig? Neem dan contact op met de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten via info@visspecialisten.nl.

Adriaan van Moort benoemd tot voorzitter VNV

11 november 2019

Op maandag 11 november vond in Rijswijk de Algemene Ledenvergadering plaats van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV). Naast de gebruikelijke agendapunten zoals het vaststellen van de jaarrekening en een terugblik op het afgelopen jaar, werd door het bestuur ook de nieuwe voorzitter gepresenteerd. De leden stemden unaniem in met de voordracht van Adriaan van Moort (39) als leidsman van de brancheorganisatie.

Voorzitter
In februari van dit jaar trad Peter van de Laar terug als voorzitter van VNV. Daarop volgend werd Karel van den Heuvel, die al nauw betrokken was bij de vereniging als beleidsadviseur, door het bestuur aangesteld als interim-voorzitter. In de maanden daarna is er een profielschets opgesteld en gezocht naar kandidaten. Uiteindelijk bleek secretaris Adriaan van Moort voor het bestuur de beste en meest logische keuze. Van Moort is de eigenaar van twee viskiosken, in Middelburg en Goes. Daarnaast geeft hij les aan leerlingen van de vakopleiding bij SVO. Adriaan van Moort over zijn nieuwe rol: “Ik kijk er enorm naar uit om me als voorzitter in te kunnen zetten voor de belangen van de visspecialisten in ons land.”

Directeur
Verder werd Karel van den Heuvel tijdens de ALV gepresenteerd als de beoogde operationeel directeur. In deze nieuwe rol zal hij de dagelijkse operatie gaan leiden, als spin in het web functioneren voor alle stakeholders van de vereniging en zich bezighouden met de ontwikkeling en uitvoering van nieuw commercieel beleid. Van den Heuvel rapporteert aan het (dagelijks) bestuur van VNV en zal ongeveer twee dagen per week actief zijn voor de vereniging.

Samenwerking KNS
Niet toevallig vond de ALV plaats in het pand van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS). Met ingang van 2020 gaat VNV namelijk samenwerken met KNS voor het secretariaat en de administratie. Ook andere samenwerkingen op gebied van bijvoorbeeld belangenbehartiging en ledencommunicatie worden onderzocht. Van Moort over de samenwerking: “Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen tussen slagers en visspecialisten. KNS heeft een groot team met enthousiaste professionals waar we als VNV ook graag gebruik van willen maken. We zijn daarom erg blij met deze nieuwe samenwerking.”

Vragen naar aanleiding van dit bericht?
Neem dan contact op met:

Adriaan van Moort via 06-51888321 of a.vanmoort@svo.nl

Karel van den Heuvel via 06-50932172 of info@vankarel.nl

Stichting PAWW - Nieuwe regeling


Wat betekent de regeling PAWW voor u en uw medewerkers?
Onlangs bent u per brief geïnformeerd over de regeling PAWW. Maar wat betekent dat nu precies voor u en uw medewerkerkers? De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Bij werkloosheid ontvangen werknemers minder lang een uitkering. Om dit op te vangen is de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) ontwikkeld door de sociale partners.

PAWW
Vakbonden maken samen met werkgevers in cao’s afspraken om de aanpassingen in de WW- en WGA-uitkeringen te repareren. Zo houden mensen die hun werk verliezen langer zekerheid over hun inkomen. Deze regeling komen sociale partners overeen via de CAO PAWW. Uitvoering van deze CAO is voor werkgevers en werknemers verplicht. De PAWW herstelt ook wel ‘de oude rechten’ op een WW- of WGA-uitkering.

Meer informatie over PAWW?
In de bijgevoegde documenten treft u een nadere toelichting.

PAWW-Afb-2019


Bezoekadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Postadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk