light-bulb-gb2a972aec1920

Energiecrisis

Op deze pagina kun je het laatste nieuws over de energiecrisis volgen. 

Update: 31 januari 2023

Lobby

Als lid van MKB-Nederland én met diverse collega brancheorganisaties in de verssector wordt de positie van ondernemers in het MKB in deze energiecrisis onder de aandacht gebracht. 

  • Op 10 november is een petitie aan de vaste kamercommissie Economische Zaken aangeboden door diverse brancheorganisaties waaronder VNV. Bekijk hier het filmpje van de overhandiging
  • VNV heeft meegewerkt aan onafhankelijk onderzoek over de gevolgen van kostenstijgingen
  • VNV is door middel van lobby bezig om te zorgen dat er aanpassingen op de regeling komen zodat visspecialisten wél in aanmerking komen voor compensatie. Compensatie is nodig! Collectief via MKB Nederland en met de vers- en andere winkelbranches. De situatie is aan diverse kamerleden duidelijk gemaakt. Duidelijk is dat ook kamerleden een betere regeling voor ogen hebben. Er wordt een debat aangevraagd waarin de minister bevraagd wordt over het tot stand komen en de doelmatigheid van de regeling. De datum is nog niet bekend (18 oktober 2022).
  • De gezamenlijke belangenorganisaties, VNV - Visfederatie en NeViVi, hebben een noodkreet geuit bij minister Adriaansens van EZK over de urgente situatie in de Nederlandse visbranche als gevolg van de hoge energieprijzen. Op deze manier en via lobby door MKB-Nederland zet VNV zich in om politiek Den Haag bewust te maken van de prangende situatie in onze branche. De VNV blijft zich inzetten om de situatie in onze branche onder de aandacht te brengen. Afgelopen vrijdag vertelde directeur Janneke Keuning bij Hart van Nederland hier meer over (3 oktober 2022).

Nieuws

TEK-regeling: wat is de status?

Update 16 november 2022:

Aanpassingen in de regeling 

- De regeling wordt versneld geopend: per 1 januari 2023 in plaats van april.
- De drempel van de omzet energielasten is verlaagd van 12,5% naar 7%.
- De TEK-regeling wordt verruimd voor kleine energie-intensieve bedrijven. De ondergrens van 5.000m3 of 50.000Kwh verdwijnt.
- De Belastingdienst verleent uitstel van betaling om de periode tot de eerste tegemoetkoming te overbruggen.

Aanpassing van 12,5 naar 7%

De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten zij naast de eis van energie-intensiviteit (de hoogte van de energiekosten komt minimaal overeen met 7% van de omzet). De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit.

Lees verder

Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?

De tegemoetkoming die een energie-intensieve mkb’er kan aanvragen bestaat uit 50% van de kostenstijging boven de zogenoemde drempelprijs. De tegemoetkoming wordt berekend over de kostenstijging van het gehele energieverbruik. De drempelprijs is nu vastgesteld op €1,19/m³ gas en €0,35/kWh elektriciteit. Er geldt een maximumvergoeding van €160.000.

Maximumprijscompensatie

Er wordt een maximumprijscompensatie van €1,00 per m3 gas en €0,30 per kWh gehanteerd, voor het geval prijzen door schaarste verder toenemen. Deze begrenzing treedt in werking wanneer de marktprijs voor gas hoger is dan €3,19/m³ en €0,95/kWh. Over prijsstijgingen boven de €3,19/m³ gas en €0,95/kWh elektriciteit vindt geen compensatie plaats van de kosten.

Inwerkingtreding TEK

Het kabinet heeft eerder aangegeven nog tijd nodig te hebben om een uitvoerbare regeling te kunnen maken. Daarom, en vanwege EU-staatssteunregels en de benodigde goedkeuring door de Europese Commissie, kan de openstelling van de TEK duren tot het 2e kwartaal van 2023. De TEK gaat vervolgens met terugwerkende kracht gelden voor ondernemers voor de periode november 2022 tot en met december 2023.

Uitvoering

RVO gaat de TEK-regeling uitvoeren in opdracht van het ministerie van EZK. Op rvo.nl/tek is daarom voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte-pagina’ opengesteld, waarbij mkb’ers na aanmelding informatie krijgen over de inrichting en openstelling van de TEK.Bezoekadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Postadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk