Duurzaamheid

Duurzame vis

Voor veel consumenten is duurzame vis belangrijk.  Voor inkoop van duurzame vis ben je bij MSC of ASC aan het goede adres.

Daarnaast is het belangrijk dat herkomst, vangstwijze e.d. goed wordt vermeld. Europese etiketteringsregelgeving eist van iedere verkoper van vis en visproducten dat zij de volgende zaken communiceren met de consument: Nederlandse naam, wetenschappelijke (Latijnse) naam, vangstgebied en vangst- of kweekmethode. 

Meer informatie

Bekijk hier de Latijnse namen

Bestel de poster Visvangstgebieden 

Duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg je er samen voor dat je het werk dat je met plezier uitvoert, tot je pensioen kunt volhouden? In de cao zijn afspraken vastgelegd om hiervoor te zorgen. Om zo te zorgen dat er tijd vrij komt om te herstellen. Dit noemen we duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de fysieke belasting die het 
vak met zich meebrengt, maar ook naar de behoeften van de medewerkers. Denk bijvoorbeeld ook aan werk-privébalans en ontwikkelperspectieven.

In de cao zijn de volgende afspraken gemaakt om
duurzame inzetbaarheid te bevorderen:


• Het werken aan een betaalbare seniorenregeling. Daarbij wordt nu gedacht aan een regeling waarbij werknemers 80% van hun reguliere arbeidsduur per week werken tegen 90% van het feitelijke loon en
met 100% pensioenopbouw.
• Als werkgever voer je jaarlijks gesprekken met medewerkers die 57 jaar of ouder zijn over werkdruk, taakinvulling en rooster. Het doel van dit soort gesprekken is om samen tijdig te signaleren en bij te sturen door taakafwisseling of -roulatie.
• Ontwikkeling door middel van training/ opleiding stimuleren. Bestaande opleidingen worden, waar nodig, opnieuw vormgegeven. Door je leven lang te leren, blijf je je ontwikkelen en ben je breed en langer
inzetbaar.
• Het is niet gemakkelijk om nieuw personeel te vinden voor de visdetailhandel. Werkdruk en weinig taakroulatie bij medewerkers is het gevolg. Om de instroom te verhogen, worden een aantal activiteiten ontwikkeld waaronder een imagocampagne.
 Bezoekadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Postadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk