covid-19-49602541920

Coronadossier

Op deze pagina tref je informatie aan over het coronavirus. Denk hierbij aan informatie over directe consumptie, overheidsmaatregelen en regelingen en meer.

Lobby VNV

De VNV behartigt de belangen van jou als lid door informatieverstrekking via de website en facebook. Maar ook door overleg en afstemming met diverse andere partijen zoals de CVAH, VNV ZorgPortaal en het RIVM.


Update: 6 oktober 2022

Huidige situate

Gisterenmiddag kwam het RIVM met het bericht dat de najaarsgolf van corona is begonnen. We kunnen ons voorstellen dat dit bericht tot vragen leidt. Wat dit betekent voor de sectorale aanpak?:

  • Met het doorzetten van de besmettingscijfers zijn we nog niet in een volgende fase/trede van de maatregelenladders aangekomen in sectorplannen.
  • Het RIVM bericht zegt dan ook niets over de inzet van preventiemaatregelen – daar is nog geen aanleiding voor.
  • Het benadrukken van basisadviezen is nu wél extra belangrijk: testen bij klachten, blijf thuis bij een positieve (zelf)test en laat je vaccineren.

 

Testen en quarantaine

De zelftest is het uitgangspunt om te bepalen of iemand besmet is met het Coronavirus. Het is niet meer nodig om na een positieve zelftest dit door de GGD te laten bevestigen. Voor specifieke groepen - bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken of geen zelftest kunnen gebruiken - blijft een GGD-test mogelijk. Een GGD-test is ook mogelijk voor het krijgen van een herstelbewijs. Zo’n bewijs kan nodig zijn om internationaal te reizen of als bij een opleving het coronatoegangsbewijs onverhoopt weer noodzakelijk wordt.

Ga naar MijnVisstartpunt voor ledenvoordeel voor zelftests!

Quarantainecheck

Kijk voor de actuele isolatie en quarantaineregels met een persoonlijk advies op maat op quarantainecheck.rijksoverheid.nl.

Hou de basisregels in acht

Het is van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen:

  • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. Ook als je gevaccineerd bent.
  • Ben je positief getest, dan heb je corona. Blijf thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn. 
  • Was vaak en goed de handen.
  • Hoest en nies in de elleboog.
  • Zorg voor frisse lucht.

Vaccinatie

Dien ik mijn werknemers vrij te geven voor vaccinatie?
Een vaccinatie valt onder een medische handeling. Vanuit goed werkgeverschap geef je je werknemer hier voor vrij. Vanuit goed werknemerschap behoort de werknemer de vaccinatie dusdanig te plannen dat dit zoveel mogelijk buiten werktijd gebeurd en/of het werk zo min mogelijk belast. 

Mag ik als werkgever vastleggen of een medewerker gevaccineerd is of niet?
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige (en corona-proof) werkomgeving en hebben er daarom belang bij dat zij weten welk deel van hun personeel gevaccineerd is: mensen die dat niet zijn, vormen immers een potentieel risico voor de gezondheid van hun collega's of klanten. Momenteel is het echter niet toegestaan om als werkgever vast te leggen of een werknemer gevaccineerd is.

De 'Europese' AVG biedt de mogelijkheid voor werkgevers om gezondheidsgegevens te verwerken ter bestrijding van een pandemie. In onze nationale UAVG zijn de verwerkingsmogelijkheden van werkgevers echter ingeperkt (deze nationale verdergaande beperking is toegestaan onder de AVG). Onder de Nederlandse uitwerking van de Europese Verordening mogen door  werkgevers  geen gezondheidsgegevens worden vastgelegd.Bezoekadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Postadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk