Definitieve CAO Visdetailhandel 2019 – 2020


De Vereniging Nederlandse Visdetailhandel (VNV), de Centrale Vereniging van Ambulante Handel (CVAH) en CNV Vakmensen hebben een nieuwe CAO Visdetailhandel 2019 – 2020 vastgesteld.

Begin januari 2019 werd door de betrokken partijen een principeakkoord bereikt. Alle afspraken uit het principeakkoord zijn inmiddels verwerkt tot een definitieve CAO-tekst en alle partijen hebben deze ondertekend.

CVAH en VNV bereiken een principeakkoord over CAO Visdetailhandel 2019 – 2020

Brancheorganisaties Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) en de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) hebben als werkgeversorganisaties ingestemd met het principeakkoord voor de nieuwe 2-jarige CAO. Het principeakkoord  heeft ook de goedkeuring van werknemersorganisatie CNV Vakmensen.

Lonen
De loonschalen worden verhoogd met 3,25% per 1 januari 2019 en met 2,25% per 1 januari 2020. De lonen boven de loonschalen worden verhoogd met 2% op 1 januari 2019 en met 2,25% op 1 januari 2020.

Uitzendkrachten en flexwerkers
Uitzendkrachten en flexwerkers hebben vanaf 1 januari 2019 (vanaf de eerste dag dat zij werkzaam zijn) dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers met een vast contract. Concreet betekent dit dat de gehele CAO Visdetailhandel op hen wordt toegepast.

Individuele Leerrekening
Werknemers in de bedrijfstak worden extra gestimuleerd om arbeidsmarkt-proof te blijven door te blijven leren. Iedere werknemer die een cursus of studie wil volgen kan dit belastingvrij doen.

Aantrekkelijke bedrijfstak
CAO-partijen willen de visdetailhandel zeer aantrekkelijke maken om in te werken. Daarom wordt er een werkgroep/commissie in het leven geroepen die gaat onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden. Het onderzoek behelst in ieder geval een inventarisatie van factoren die hoog scoren bij werknemers in concurrerende bedrijfstakken.

Tevreden
De beide voorzitters van de CVAH en VNV zijn tevreden met het principeakkoord. “Het pakket, biedt voldoende ruimte voor ontwikkeling van werknemers, maar geeft ook de werkgevers handvatten om te blijven werken aan een aantrekkelijke sector” , aldus de heer Achterhuis en de heer van de Laar.

De afspraken uit het principeakkoord worden nu verwerkt in een definitieve CAO-tekst. De definitieve CAO-tekst wordt nog deze maand aan de partijen ter ondertekening voorgelegd.Bezoekadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Postadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Volg ons