Bedrijfsadvies

Had je maar iemand met wie je kon “sparren”. Een soort collega, maar dan geen concurrent. Iemand die weet wat er speelt, die jouw bedrijf eens helemaal doorlicht en zo de punten aanwijst waar de schoen wringt. Die adviezen kan geven, het liefst op basis van eigen ervaring, maar dan niet te duur. Zo iemand is er nu!

Werkwijze & aanpak

Uitgangspunt

Een onderneming is nooit succesvol door één factor, maar altijd door meerdere factoren en door de onderlinge wisselwerking daartussen.

Doel

Het ondersteunen (en daardoor verbeteren) van de (ambulante) visdetaillist op het gebied van de factoren, assortiment, wet- en regelgeving, verzorging, personeel, klantvriendelijkheid/service, promotie/reclame en ondernemerschap.

Methode

Door middel van een quickscan krijgt de adviseur inzicht in elk van de genoemde deelgebieden: In welke mate haal jij het maximale uit jouw bedrijf? Dat wordt geïnventariseerd en teruggekoppeld.

Inhoud

Naast een onderzoek in de genoemde deelgebieden kan de adviseur, op jouw verzoek, de kengetallen van jouw onderneming meenemen in de analyse, zoals de omzet en kosten. Vaak verklaren deze cijfers de resultaten van de scan, soms zal door verder onderzoek een verband gezocht moeten worden.

Kosten

Deze eerste scan is GRATIS voor leden en niet-leden van de VNV. De scan wordt ter plaatse uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de normale werk- en verkoopomstandigheden. De scan bestaat uit een uitgebreid bezoek, bij voorkeur op locatie, en uit een terugkoppeling per e-mail waarin de resultaten en bevindingen van de bedrijfsadviseur aan jou worden uitgelegd. Op verzoek en in overleg kan ervoor gekozen worden een vervolg te geven aan deze eerste scan. Hierbij wordt altijd maatwerk geleverd; afhankelijk van de behoefte van de ondernemer kan op één of meerdere onderwerpen een verdere uitdieping plaatsvinden. Hierbij zullen kosten in rekening gebracht worden, namelijk € 150 excl. btw per dagdeel (ca. 3 uur) en excl. reiskosten.

Geheimhouding & resultaten

Alle gegevens hebben een strikt vertrouwelijk karakter en zullen uitsluitend gebruikt worden voor het bedrijfsadvies van de ondernemer. Gegevens zullen niet met derden gedeeld worden en/of gebruikt worden voor eenzelfde scan bij andere ondernemers. De aanbevelingen zullen altijd alleen tot doel hebben het adviseren van de ondernemer die daar naar eigen inzicht al of niet invulling aan kan geven. Ten behoeve van een zo goed mogelijke beoordeling kan het wenselijk zijn dat de adviseur enkele foto’s maakt. Dit kan bijvoorbeeld van de presentatie van de producten, de werkruimte of de verkoopruimte zijn. Ook deze gegevens zullen niet door of ten behoeve van derden gebruikt worden.

AanmeldformulierBezoekadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Postadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Volg ons