covid-19-49602541920

Coronadossier

Op deze pagina tref je informatie aan over het coronavirus. Denk hierbij aan informatie over directe consumptie, overheidsmaatregelen en regelingen en meer.

Lobby VNV

De VNV heeft in deze maanden de belangen van u als lid behartigd door informatieverstrekking via de website en facebook. Maar ook door overleg en afstemming met diverse andere partijen zoals de CVAH, VNV ZorgPortaal en het RIVM.

Regels directe consumptie vanaf 1 augustus 2020

Bij de persconferentie van 6 augustus zijn aanscherpingen voor alle eet- en drinkgelegenheden afgekondigd: reservering verplicht en registratie gasten.

 

In de pdf hiernaast vind je alle informatie over dit onderwerp.

Belastingen

Er zijn diverse maatregelen getroffen voor jou als ondernemer als het gaat om belastingen. Zo is er uitstel mogelijk en zijn rentes verlaagd. 

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.

Vragen en antwoorden over het Coronavirus

Je kan de kans op besmetting zo klein mogelijk houden, maar helemaal voorkomen kun je het niet. Hoe ga je ermee om op de werkvloer? Op de meest gestelde vragen vind je hier een antwoord.

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik nemen?

Laat medewerkers regelmatig en goed hun handen wassen, zorg daarbij voor voldoende papieren handdoeken en zeep.

Het is aan te raden om regelmatig voorwerpen schoon te maken die door veel verschillende mensen worden aangeraakt. Denk aan: pinapparataten, toonbank, kassa's, weegschalen, handgrepen, deurklinken, stoelen en tafels, kranen, zeepdispensers, telefoons, toetsenborden.

Mijn medewerker meldt zich ziek en zegt dat hij of zij vermoedt het coronavirus te hebben. Wat dan?

Laat de medewerker telefonisch contact zoeken met de huisarts. Wacht eerst het oordeel van de huisarts en GGD af voordat je verdere maatregelen neemt. Volg richtlijn van RIVM, check het hier. Vergeet niet de ziekmelding door te geven aan de arbodienst zoals gebruikelijk bij iedere ziekmelding.

Wat moet ik doen als een medewerker op het werk coronavirus verschijnselen krijgt?

Laat de medewerker direct naar huis gaan en telefonisch contact opnemen met de huisarts. De medewerker dient zich volgens de gebruikelijke procedure ziek te melden. Laat de medewerker met jou contact opnemen indien hij/zij positief getest is op het coronavirus. Voor elke werkplek geldt dat een protocol van GGD in werking treedt als door contacten van de medewerker de kans bestaat op besmetting op de werkplek. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Als één van mijn medewerkers het coronavirus heeft, moet ik dan andere medewerkers ook naar huis sturen?

Nee. Laat medewerkers pas naar huis gaan als deze ziekteverschijnselen vertonen zoals verkoudheidsklachten of verhoging. Volg hierbij de richtlijn van RIVM.

Tenslotte! Je wilt niet dat essentiële werkzaamheden stil komen te liggen. Maak daarom een noodplan. Breng in kaart wat de vitale onderdelen van jouw bedrijf zijn, welk werk moet echt doorgaan en welke mensen zijn hierbij betrokken. Denk alvast na over mogelijke vervanging en vergeet ook jezelf niet.
Bekijk of er werkzaamheden zijn die naar voren geschoven kunnen worden. En misschien is er (uitzoek)werk dat thuis of op een andere locatie gedaan kan worden voor het geval een medewerker in quarantaine moet, maar niet ziek is.Bezoekadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Postadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk