Duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg je er samen voor dat je het werk dat je met plezier uitvoert, tot je pensioen kunt volhouden? In de cao zijn afspraken vastgelegd om hiervoor te zorgen. Om zo te zorgen dat er tijd vrij komt om te herstellen. Dit noemen we duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de fysieke belasting die het vak met zich meebrengt, maar ook naar de behoeften van de medewerkers. Denk bijvoorbeeld ook aan werk-privébalans en ontwikkelperspectieven. In de cao zijn de volgende afspraken gemaakt om duurzame inzetbaarheid te bevorderen:

• Het werken aan een betaalbare seniorenregeling. Daarbij wordt nu gedacht aan een regeling waarbij werknemers 80% van hun reguliere arbeidsduur per week werken tegen 90% van het feitelijke loon en met 100% pensioenopbouw.
• Als werkgever voer je jaarlijks gesprekken met medewerkers die 57 jaar of ouder zijn over werkdruk, taakinvulling en rooster. Het doel van dit soort gesprekken is om samen tijdig te signaleren en bij te sturen door taakafwisseling of -roulatie.
• Ontwikkeling door middel van training/ opleiding stimuleren. Bestaande opleidingen worden, waar nodig, opnieuw vormgegeven. Door je leven lang te leren, blijf je je ontwikkelen en ben je breed en langer
inzetbaar.
• Het is niet gemakkelijk om nieuw personeel te vinden voor de visdetailhandel. Werkdruk en weinig taakroulatie bij medewerkers is het gevolg. Om de instroom te verhogen, worden een aantal activiteiten ontwikkeld waaronder een imagocampagne.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Je hebt de term vast weleens voorbij horen komen. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
En hoe begin je ermee? Allereerst een korte uitleg van het begrip. Je wilt dat je werknemer gezond, productief en happy blijft, en daarom voor je blijft
werken. Hoe kun je ervoor zorgen dat je werknemer lang - duurzaam - inzetbaar blijft? Hoe voorkom je dat je werknemer ziek thuis komt te zitten (met alle kosten van dien) of ontevreden wordt, de sfeer op de werkvloer verpest en op zoek gaat naar een andere werkgever? Hoe zorg je dat je werknemer productief blijft (tot pensioen)? Hoe haal je alles uit je werknemer?

Duurzame inzetbaarheid is dus een thema waar je als werkgever met je werknemers mee  aan de slag gaat. Centraal staat: Hoe kan ik  als werkgever mijn medewerker zo faciliteren dat hij/zij met plezier voor mij blijft werken? Bij  duurzame inzetbaarheid gaat het vooral om wat belangrijk is voor je medewerkers. Zo creëer je waarde voor je medewerkers en investeer je in gelukkige en productieve werknemers. Niet alleen wordt er gekeken naar wat er op de werkvloer of binnen een functie veranderd/verbeterd kan worden maar ook naar mogelijkheden voor eerder uittreden (seniorenregeling).

Welke thema’s vallen onder duurzame  inzetbaarheid?
Duurzame inzetbaarheid is dus een breed onderwerp. Of iemand met plezier naar ijn werk gaat, is afhankelijk van een hele hoop factoren: het type werk dat iemand doet, iemands thuissituatie, de sfeer op de werkvloer, de dingen die hij naast zijn werk doet enzovoorts. Ook jouw medewerkers hebben wellicht goede ideeën of kunnen vragen om samen met dit onderwerp aan de slag te gaan.

 

Hoe begin ik?
Kijk vanuit je bedrijf en team 
Bekijk vanuit onderstaande thema’s eens naar je bedrijf en team. Wat zou je per thema kunnen doen? Of vraag aan je werknemers wat hun ideeën en behoeften zijn. 

1. Gezondheid en vitaliteit
Om goed te kunnen functioneren, is gezondheid cruciaal. Helaas kunnen we ziek worden door factoren waar we geen invloed op hebben. Maar op sommige dingen hebben we wel invloed. En omdat medewerkers een groot deel van hun tijd doorbrengen op hun werk, kun je als werkgever een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van je personeel. In onze branche vallen onder dit thema onderwerpen als zwaar werk, werkdruk, veiligheid, vitaliteit, werktijden.

2. Vakkennis en vaardigheden
Ieder mens heeft het verlangen zich te ontwikkelen. Ergens beter in te worden. Natuurlijk krijg je automatisch meer expertise naarmate je langer actief bent in een bepaald vakgebied. Maar scholing is cruciaal om de ontwikkeling van je werknemer een boost te geven. Hierdoor wordt je medewerker
bekwamer en productiever en dat zorgt voor meer plezier in het werk. Bovendien geef je als werkgever het signaal af dat je je medewerker belangrijk vindt, want je investeert in hem of  haar.  Onderwerpen  binnen dit thema  zijn leven lang  leren,  taak-verbreding, employability en mobiliteit.

3. Werkplezier en motivatie
Een gemotiveerde werknemer werkt met hart voor jouw zaak, is betrokken en is een ambassadeur voor jouw bedrijf. Motivatie wordt gevormd door verschillende factoren: betrokkenheid, mee kunnen denken, goede arbeidsvoorwaarden. Als thema’s voor onze branche zijn genoemd: arbeidsverhoudingen, leiderschap, dialoog, regelmogelijkheden, werk-privé balans.

Inspiratiekaarten

Er zijn vier inspiratiekaarten ontwikkeld op basis van de belangrijkste uitdagingen binnen deze drie thema’s en hoe ga je daarmee om? De inspiratiekaarten gaan over:
• Langere werkdagen door vraag van de consument zorgt voor minder herstelmogelijkheden voor het fysiek zware werk in onze branche. Hoe ga je daarmee om? (thema: gezondheid)
• Type klant en hun behoefte verandert. Hoe ga je hiermee om en wat vraagt dit van je medewerkers? (thema: ontwikkeling) 
• Nieuwe medewerkers werven is moeilijk en hoe behoud je ze? (thema: ontwikkeling en motivatie)
• Werk in onze branche is fysiek zwaar werk te noemen. Hoe zorg je ervoor dat je medewerker fit en vitaal blijft? (thema: gezondheid) 


De inspiratiekaarten en bijbehorende handleiding heb je ontvangen bij de Visspecialist 5 in het najaar 2022. Je kunt ze ook hieronder downloaden:

Handleiding

InspiratiekaartenBezoekadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Postadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk