Definitieve CAO Visdetailhandel 2019 – 2020


De Vereniging Nederlandse Visdetailhandel (VNV), de Centrale Vereniging van Ambulante Handel (CVAH) en CNV Vakmensen hebben een nieuwe CAO Visdetailhandel 2019 – 2020 vastgesteld.

Begin januari werd door de betrokken partijen een principeakkoord bereikt. Alle afspraken uit het principeakkoord zijn inmiddels verwerkt tot een definitieve CAO-tekst en alle partijen hebben deze ondertekend.

CVAH en VNV bereiken een principeakkoord over CAO Visdetailhandel 2019 – 2020

Brancheorganisaties Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) en de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) hebben als werkgeversorganisaties ingestemd met het principeakkoord voor de nieuwe 2-jarige CAO. Het principeakkoord  heeft ook de goedkeuring van werknemersorganisatie CNV Vakmensen.

Lonen

De loonschalen worden verhoogd met 3,25% per 1 januari 2019 en met 2,25% per 1 januari 2020. De lonen boven de loonschalen worden verhoogd met 2% op 1 januari 2019 en met 2,25% op 1 januari 2020.

Uitzendkrachten en flexwerkers

Uitzendkrachten en flexwerkers hebben vanaf 1 januari 2019 (vanaf de eerste dag dat zij werkzaam zijn) dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers met een vast contract. Concreet betekent dit dat de gehele CAO Visdetailhandel op hen wordt toegepast.

Individuele Leerrekening

Werknemers in de bedrijfstak worden extra gestimuleerd om arbeidsmarkt-proof te blijven door te blijven leren. Iedere werknemer die een cursus of studie wil volgen kan dit belastingvrij doen.

Aantrekkelijke bedrijfstak

CAO-partijen willen de visdetailhandel zeer aantrekkelijke maken om in te werken. Daarom wordt er een werkgroep/commissie in het leven geroepen die gaat onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden. Het onderzoek behelst in ieder geval een inventarisatie van factoren die hoog scoren bij werknemers in concurrerende bedrijfstakken.

Tevreden

De beide voorzitters van de CVAH en VNV zijn tevreden met het principeakkoord. “Het pakket, biedt voldoende ruimte voor ontwikkeling van werknemers, maar geeft ook de werkgevers handvatten om te blijven werken aan een aantrekkelijke sector” , aldus de heer Achterhuis en de heer van de Laar.

De afspraken uit het principeakkoord worden nu verwerkt in een definitieve CAO-tekst. De definitieve CAO-tekst wordt nog deze maand aan de partijen ter ondertekening voorgelegd.

CAO Visdetailhandel 2017-2018

Eind 2016 is een akkoord gesloten tussen CNV Vakmensen, VNV en de CVAH over de inhoud van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. De oude overeenkomst verliep op 31 december 2016.

Vanuit de onderhandelingen zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in deze nieuwe overeenkomst. Belangrijk zijn natuurlijk de veranderingen in de loontabel. Het loon van de werknemer, dat is ingedeeld in een loonschaal is per 1 januari 2017 met 2,00% verhoogd en per 1 januari 2018 nogmaals met 1,25%.

De ontwikkeling van medewerkers staat bij de VNV, CVAH en CNV hoog p de agenda. Naast het Persoonlijk Ontwikkelings Budget, het POB, hebben de partijen dan ook besloten om de opleidingen die in aanmerking komen voor subsidie uit het Sociaal Fonds uit te breiden. Zo kan nu ook het halen van een groot rijbewijs deels gesubsidieerd worden. De Visambassadeurs zullen dit in de sector extra onder de aandacht gaan brengen.

Tot slot zijn er enkele wettelijke wijzigingen verwerkt in de cao, zoals die voor de duur van het zwangerschapsverlof, de WIA verzekering, de introductie van de vakvolwassenleeftijd en zijn protecollen toegevoegd met afspraken over duurzame inzetbaarheid, de inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking en de reparatie van het derde WW-jaar. De nieuwe cao geldt per 1 januari 2017Bezoekadres

Fokkerstraat 2
3823 LD Leusden

Postadres

Postbus 185
3830 AD Leusden

Volg ons