covid-19-49602541920

Coronadossier

Op deze pagina tref je informatie aan over het coronavirus. Denk hierbij aan informatie over directe consumptie, overheidsmaatregelen en regelingen en meer.

Lobby VNV

De VNV behartigt de belangen van jou als lid door informatieverstrekking via de website en facebook. Maar ook door overleg en afstemming met diverse andere partijen zoals de CVAH, VNV ZorgPortaal en het RIVM.


Update: 25 februari 2022

Testen en quarantaine

TOT maandag 11 april:

Voor iedereen met klachten blijft gelden: blijf thuis en doe een zelftest. Is de uitslag positief? Maak dan een afspraak voor een test bij de GGD en ga minimaal 5 dagen in isolatie. Je mag weer naar buiten als je de laatste 24 uur geen klachten hebt. Het quarantaine-advies blijft ongewijzigd.

VANAF maandag 11 april:

Vanaf maandag 11 april wordt de zelftest het uitgangspunt om te bepalen of iemand besmet is met het Coronavirus. Het is niet meer nodig om na een positieve zelftest dit door de GGD te laten bevestigen. Voor specifieke groepen - bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken of geen zelftest kunnen gebruiken - blijft een GGD-test mogelijk. Een GGD-test is ook mogelijk voor het krijgen van een herstelbewijs. Zo’n bewijs kan nodig zijn om internationaal te reizen of als bij een opleving het coronatoegangsbewijs onverhoopt weer noodzakelijk wordt.

Quarantainecheck

Kijk voor de actuele isolatie en quarantaineregels met een persoonlijk advies op maat op quarantainecheck.rijksoverheid.nl.

Huidige maatregelen

Vanaf vrijdag 25 februari:

* Gelden weer de normale openingstijden en vervalt het coronatoegangsbewijs (3G) op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn

* Vervalt de verplichte 1,5 meter afstand

* Je hoeft geen mondkapje bij verplaatsing in de horeca, in het onderwijs of in de winkel te dragen

*Vaste zitplaats en maximum aantal bezoekers vervalt in bijvoorbeeld de horeca en winkels

Hou de basisregels in acht

Het is van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen:

  • Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. Ook als je gevaccineerd bent.
  • Ben je positief getest, dan heb je corona. Blijf thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn. 
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
  • Geef andere mensen geen hand. 
  • Was vaak en goed de handen.
  • Hoest en nies in de elleboog.
  • Zorg voor frisse lucht.

Vaccinatie

Dien ik mijn werknemers vrij te geven voor vaccinatie?
Een vaccinatie valt onder een medische handeling. Vanuit goed werkgeverschap geef je je werknemer hier voor vrij. Vanuit goed werknemerschap behoort de werknemer de vaccinatie dusdanig te plannen dat dit zoveel mogelijk buiten werktijd gebeurd en/of het werk zo min mogelijk belast. 

Mag ik als werkgever vastleggen of een medewerker gevaccineerd is of niet?
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige (en corona-proof) werkomgeving en hebben er daarom belang bij dat zij weten welk deel van hun personeel gevaccineerd is: mensen die dat niet zijn, vormen immers een potentieel risico voor de gezondheid van hun collega's of klanten. Momenteel is het echter niet toegestaan om als werkgever vast te leggen of een werknemer gevaccineerd is.

De 'Europese' AVG biedt de mogelijkheid voor werkgevers om gezondheidsgegevens te verwerken ter bestrijding van een pandemie. In onze nationale UAVG zijn de verwerkingsmogelijkheden van werkgevers echter ingeperkt (deze nationale verdergaande beperking is toegestaan onder de AVG). Onder de Nederlandse uitwerking van de Europese Verordening mogen door  werkgevers  geen gezondheidsgegevens worden vastgelegd.

Belastingen

Er zijn diverse maatregelen getroffen voor jou als ondernemer als het gaat om belastingen. Zo is er uitstel mogelijk en zijn rentes verlaagd. 

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.

Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.Bezoekadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Postadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk