Voordeel voor VNV-leden

Inschatten waar kansen liggen en wat de risico’s zijn is een dagelijkse bezigheid voor een ondernemer. Voor de handel gaat dat eigenlijk vanzelf, maar bij risico’s als schade door brand of vandalisme of aansprakelijkheid staan de meeste ondernemer niet vaak stil. Toch kunnen deze risico’s minstens zo bedreigend zijn voor het voortbestaan van uw bedrijf.

Kennis van de branche

Het is verstandig om voor deze zaken een specialist in te schakelen. VNV-leden kunnen hiervoor bij VNV Risk terecht. De adviseurs van VNV Risk weten als geen ander wat er speelt binnen de branche. Zij komen al jaren bij de VNV en de VNV-leden over de vloer.   

Risicoscan

De adviseurs van VNV Risk maken gebruik van de Risicoscan. Deze aanpak wordt als zeer prettig ervaren, omdat op deze wijze een bewustwording ontstaat van wat voor risico’s er nu eigenlijk zijn. De volgende stap is met de ondernemer vaststellen welke risico’s hij wel of niet voor eigen rekening wil nemen. Daarna kunnen de bestaande verzekeringen getoetst worden aan de uitkomsten van de Risicoscan. Meestal komen hier verrassende zaken uit. VNV-leden kunnen bovendien gebruik maken van de speciale tarieven die zijn afgesproken met verzekeraars.

De kans is dus groot dat u, na het doornemen van uw portefeuille, een besparing op uw premies kunt realiseren.

Uzelf, uw personeel of uw bedrijf

Of het nu gaat om uzelf, uw personeel of uw bedrijf, de adviseurs van VNV Risk helpen u graag om de risico’s in kaart te brengen, te verminderen en waar gewenst te verzekeren. Leden kunnen via het Visstartpunt meer informatie over de verzekeringsdienst ontvangen en contact opnemen met VNV Risk.

GEVOLGEN ARBOWET WIJZIGING 1 JULI 2017

Wat is duurzaam inzetbaar

Duurzaam inzetbare medewerkers zijn medewerkers die voor nu en in de toekomst een toegevoegde waarde hebben voor jouw bedrijf of bij een ander bedrijf. Duurzaam inzetbaarheid verhoogt niet alleen de arbeidsproductiviteit, het verlaagt ook het ziekteverzuim. En dat zie je terug in de vernieuwde Arbowet. Samengevat hebben de wijzigingen betrekking op het creëren van meer ruimte voor preventie en het verbeteren van de voorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. 
Natuurlijk heb je niet op al het verzuim invloed. Als een werknemer over een drempel struikelt en zijn been breekt, dan had je dat niet kunnen voorkomen. Ook bij een ziekmelding vanwege griep kun je niet veel. De wijzigingen hebben vooral betrekking op regelmatig of langdurig verzuim.

Wat verandert er?

Op de website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vind je een overzicht van alle wijzigingen. In dit artikel staan alleen de wijzigingen waar de meeste VNV-leden mee te maken krijgen.
Om te beginnen komt er een Basiscontract arbodienstverlening. Daarin worden de afspraken tussen de arbodienstverlener en de werkgever vastgelegd. Ook alle nieuwe regels staan daarin. In het kort zijn de vernieuwingen:

1. Open spreekuur
Iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken, ook als er (nog) geen klachten zijn. De medewerker moet anoniem naar de bedrijfsarts kunnen.

2. Bedrijfsarts moet werkplek kunnen bezoeken
De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkplek zodat hij zelf kan horen, zien en ervaren wat er op de werkplek gebeurt en leeft. Daarnaast kan hij rechtstreeks overleggen met de preventiemedewerker.

3. Second opinion
De werknemer heeft het recht op een second opinion van een andere onafhankelijke bedrijfsarts.

4. Verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts
In de nieuwe wet wordt de onafhankelijke, adviserende rol van de bedrijfsarts meer benadrukt.

5. Toezicht op arbodienst en bedrijfsartsen
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten. Ook arbodiensten of bedrijfsartsen kunnen sancties krijgen als ze de regelgeving niet (voldoende) naleven.

VNV Risk

VNV Risk volgt deze ontwikkeling op het gebied van verzuim en Arbo al een tijd en blijft dat ook komende tijd doen. In ons advies is preventie en duurzame inzetbaarheid altijd al een belangrijk onderdeel. We verwachten dan ook dat onze relaties niet veel zullen merken van de veranderingen. Heb je nog vragen, of wil je weten wat VNV Risk voor jou kan betekenen? Neem contact op met VNV Risk, T (030) 2848618 of info@risk.visspecialisten.nl.

Ziektewet en voorzorgsmaatregelen

Modernisering Ziektewet

Door de invoering van de BeZaVa, beter bekend als Modernisering Ziektewet, wordt vanaf 1 januari 2014 ook de ZW- en WGA-lasten van flexwerkers die ziek uit dienst zijn gegaan, individueel doorberekend aan middelgrote- en grote werkgevers. Dat geldt niet voor kleine werkgevers.
Tot 31 december kregen zieke flexwerkers, oftewel zieke uitzendkrachten en zieke werknemers met een arbeidscontract voor bepaalde tijd dat afloopt tijdens de ziekteverzuimperiode, geen loon meer van de voormalige werkgever. Deze ex-werknemers ontvingen een Ziektewet uitkering van UWV. De Ziektewet uitkering en daaropvolgende WGA uitkering werden gefinancierd uit het sectorfonds. Een werkgever werd daardoor niet één op één geconfronteerd met de premielasten ZW en WGA. Dat is per 1 januari 2014 veranderd.

Voor kleine organisaties verandert er het minst: zij blijven een sectorpremie betalen. Middelgrote bedrijven betalen voortaan een gewogen gemiddelde tussen sectorale- en individuele premie en grote bedrijven een volledig individuele premie. De meeste VNV-leden vallen onder de kleine organisaties. Dat zijn werkgevers met een loonsom onder 300.000 euro.

Heeft u nog vragen, dan kunt u meer informatie vinden op de site van UWV, I www.uwv.nl of neem contact op met uw adviseur van VNV Risk, T (030) 2848618 of E info@risk.visspecialisten.nl

Voorkomen is beter dan een brand moeten blussen

Een paar simpele maatregelen zijn vaak al genoeg om schade te voorkomen. Het is een kwestie van gezond verstand en iedereen kan inzien dat een situatie brandgevaarlijk is. Helaas ontsnapt het toch aan de aandacht, doordat u druk bent met de dagelijkse werkzaamheden. Hieronder vindt u vijf tips waarmee u risico’s eenvoudig kunt verkleinen:

5 tips om brand te voorkomen

  1. Sluit niet te veel apparaten aan op tafelcontactdozen. Zo voorkomt u oververhitting en brand. Het allerbeste is geen tafelcontactdozen of verlengsnoeren te gebruiken.
  2. Instrueer uw medewerkers om computers, monitoren en andere apparatuur aan het einde van de dag volledig uit te schakelen en niet op standby te laten staan. Ze trekken zo minder stof aan, wat de kans op kortsluiting en brand verkleint.
  3. Vervang oude en slechte apparatuur op tijd. Slijtage kan namelijk leiden tot hittewerking of onvolledige kortsluiting, met brand tot gevolg.
  4. Bewaar geen brandbare stoffen in de buurt van apparatuur die vonken veroorzaakt of veel warmte ontwikkelt.
  5. Let bij het aanschaffen van apparatuur erop of deze voldoet aan de Europese regelgeving. Het CE-keurmerk geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. U leest er meer over op de website van de Rijksoverheid.

De adviseurs van VNV Risk letten tijdens hun bezoek ook op deze zaken. Het is een onderdeel van ons advies. Wilt u dat uw adviseur met u meekijkt naar deze en andere risico’s? Vraag dan de Risicoscan aan. Deze scan kost € 500,- maar voor VNV-leden is de Risicoscan gratis. Bel naar (030)2848618 of mail naar info@risk.visspecialisten.nlBezoekadres

Fokkerstraat 2
3823 LD Leusden

Postadres

Postbus 185
3830 AD Leusden

Volg ons