Inhoud pakket:

Het VIS Promotiepakket wordt 2 keer per jaar verstuurd. In het pakket vindt u voor zes maanden promotiemateriaal. Iedere maand staat één vissoort centraal. Het pakket bestaat uit:

  • 6 x sfeerposter 49x69cm (voor elke maand één)
  • 6 x sfeertoonbankkaart A4 (voor elke maand één)
  • 6 x 250 receptkaarten A6 (voor elke maand 250 receptkaarten)
  • 6 x instore dia staand of 6 x instore dia liggend (per maand te downloaden via het Visstartpunt)

Wanneer krijgt u uw eerste pakket?

De pakketten worden in de tweede week van de maand juni en december voor het halfjaar daarop in druk gegeven. Heeft u net na deze week uw aanmelding bevestigd, dan krijgt u voor het halfjaar daarop het pakket toegezonden.

In de tussentijd bieden wij u de mogelijkheid om met de gratis drukwerkmodule uw eigen posters te maken. U kunt deze zelf printen of tegen de normale tarieven laten drukken via Printvers.nl of uw lokale drukker.

April 2019

Mei 2019

Juni 2019

Oktober 2018

November 2018

December 2018

SEIZOEN & DUURZAAMHEID

Het stimuleren van duurzame visconsumptie en visvangsten uit het juiste seizoen zijn belangrijke uitgangspunten om de vispopulatie wereldwijd te behouden en te herstellen. Het vergroten van bewustwording bij consumenten is een belangrijk doel. Meer bewustwording betekent méér kans voor het voortbestaan en herstel van de verschillende vispopulaties. Hieronder vindt u voor het pakket van Q3 en Q4 2018 de duurzaamheidsinformatie van de betreffende vissoorten.

Juli - Schol
Het seizoen van de schol is van mei tot en met december. Schol is verkrijgbaar onder het MSC label
en indien deze in de juiste periode is gevangen, mag de schol het duurzaamheidslabel dragen. Een goed alternatief is de griet, tongschar of scharretong.

Augustus - Mosselen
Driekwart van het jaar zijn mosselen verkrijgbaar. Alleen april, mei en juni zijn geen ‘mosselmaanden’.
Dankzij het MSC-keurmerk is ook dit een duurzame vis van de maand. De Viswijzer geeft de mossel ook een groen label. Dankzij mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) belooft de Nederlandse mosselkweek
steeds duurzamer te worden.

September - Hollandse garnalen
Belangrijkste vangstperiode voor de Hollandse garnaal is het najaar. Naast langs de Nederlandse kust worden de garnalen ook in de zand- en slibbodems van de Waddenzee en Zeeuwse kustwateren gevangen. In Nederland is een grens gesteld aan het aantal garnalenvergunningen waarmee in de Waddenzee respectievelijk de andere kustwateren mag worden gevist. Er zijn in Nederland ongeveer 200 garnalenvissers actief. Deze begrenzing heeft tot doel een goede afstemming van de visserijinspanning
op garnalen in de kustzone mogelijk te maken.

Oktober - Tong
Deze duurzame vis van de maand is verkrijgbaar met het MSC-label. Het seizoen van deze vis is van juni tot en met februari. De laatste jaren bevindt het tongbestand zich boven het gewenste MSY-niveau, wat zorgt dat de vis ook in de toekomst beschikbaar kan blijven. Om dit te behalen zijn bijvoorbeeld zware motoren vervangen voor lichtere, meer energiezuinige varianten. Daarnaast zetten het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid zich in om het tongbestand inzichtelijk te houden.

November - Poon
De poon is eigenlijk het hele jaar verkrijgbaar behalve in mei en juni. In de Noordzee en het Kanaal
komen drie soorten poon voor: de rode poon, de grauwe poon en de Engelse poon. De drie soorten
komen in de Nederlandse markt gemengd voor, maar rode poon is de meest verkochte soort, terwijl
de grauwe poon de meest voorkomende poonsoort is in de Noordzee.

December - Griet
Griet is het beste verkrijgbaar in de periode van juni t/m januari. De Nederlandse vissersvloot haalt
ongeveer 1000 ton griet per jaar op in het zuidelijk deel van de Noordzee en in het Kanaal. Het is een
bijvangst van schol en tong, er wordt dus niet gericht op gevist.

De duurzaamheidsinformatie komt van diverse bronnen waaronder www.visenseizoen.nlwww.visbureau.nl en de www.visrecepten.nl.

Meld u aan voor het promotiepakket

U ontvangt per jaar 2 pakketten. Uw aanmelding heeft geen einddatum. Afmelden kan eenvoudig door contact op te nemen met VNV. U ontvangt per post een factuur voor het verschuldigde bedrag. U gaat akkoord met de verzendkosten á € 19,95 per pakket.


Bezoekadres

Fokkerstraat 2
3823 LD Leusden

Postadres

Postbus 185
3830 AD Leusden

Volg ons