CAO Visdetailhandel

Eind 2016 is een akkoord gesloten tussen CNV Vakmensen, VNV en de CVAH over de inhoud van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. De oude overeenkomst verliep op 31 december 2016.

Vanuit de onderhandelingen zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in deze nieuwe overeenkomst. Belangrijk zijn natuurlijk de veranderingen in de loontabel. Het loon van de werknemer, dat is ingedeeld in een loonschaal is per 1 januari 2017 met 2,00% verhoogd en per 1 januari 2018 nogmaals met 1,25%.

De ontwikkeling van medewerkers staat bij de VNV, CVAH en CNV hoog p de agenda. Naast het Persoonlijk Ontwikkelings Budget, het POB, hebben de partijen dan ook besloten om de opleidingen die in aanmerking komen voor subsidie uit het Sociaal Fonds uit te breiden. Zo kan nu ook het halen van een groot rijbewijs deels gesubsidieerd worden. De Visambassadeurs zullen dit in de sector extra onder de aandacht gaan brengen.

Tot slot zijn er enkele wettelijke wijzigingen verwerkt in de cao, zoals die voor de duur van het zwangerschapsverlof, de WIA verzekering, de introductie van de vakvolwassenleeftijd en zijn protecollen toegevoegd met afspraken over duurzame inzetbaarheid, de inzet van medewerkers met een arbeidsbeperking en de reparatie van het derde WW-jaar. De nieuwe cao geldt per 1 januari 2017



Bezoekadres

Fokkerstraat 2
3823 LD Leusden

Postadres

Postbus 185
3830 AD Leusden

Volg ons